Samen Beter

Het proces

Samen beter in waardegedreven zorg

De juiste zorg of behandeling is voor iedere patiënt anders. Als Santeon ziekenhuizen bieden we zorg die waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Hierbij kijken we niet alleen naar medische resultaten en kosten, maar ook naar andere aspecten die voor patiënten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de mate van pijn of de gemoedstoestand na een behandeling. Samen gaan we voor het beste resultaat, passend bij de situatie en wensen van de patiënt.

Dit doen we met het Santeon Samen Beter programma, gebaseerd op Value-Based Health Care theorie. In alle zeven Santeon ziekenhuizen werken we op deze manier voor 16 verschillende aandoeningen aan het verbeteren van de zorg. Elk verbeterteam bestaat uit zorgprofessionals vanuit alle betrokkende disciplines, patiënten, projectleiders en data-analisten. Samen meten en analyseren zij zorgresultaten aan de hand van een scorekaart, die samen met de patiënt wordt opgesteld. Hierdoor ontstaat een continu proces van leren en verbeteren.

Het inzichtelijk maken van onze zorgresultaten vinden we belangrijk. Hiermee stimuleren we dat patiënten regie nemen over hun eigen behandeling. Met behulp van gepersonaliseerde informatie over uitkomsten van zorg zijn patiënten namelijk beter in staat om, samen met hun zorgverleners, te beslissen welke zorg het beste bij hen past.

hoe we werken

Onze verbeterteams

Voor iedere aandoening afzonderlijk werken verbeterteams in de zeven ziekenhuizen aan het verbeteren van de zorg. Elk verbeterteam bestaat uit zorgprofessionals vanuit alle betrokken disciplines, een patiënt, projectleider en data-analist. Ook ketenpartners die een rol spelen bij de patiëntenzorg voor een bepaalde aandoening, zijn bij het programma betrokken. Aan de hand van de scorekaart worden per half jaar resultaten gemeten, geanalyseerd en onderling besproken. We doen dit met ons gezamenlijke dataplatform HIPS. Dit is een continu proces van leren en verbeteren.

Leren en verbeteren

Transparant over resultaten

Ieder Santeon ziekenhuis meet zijn eigen resultaten en vergelijkt en bespreekt deze met de andere Santeon ziekenhuizen. Zo leren wij van elkaar en verbeteren we onze zorg. We streven naar zoveel mogelijk transparantie over onze resultaten, zodat patiënten en zorgverleners samen kunnen beslissen welke behandeling het beste aansluit. De kwaliteit van leven van de patiënt wordt beter en onze zorgprofessionals krijgen meer grip op de resultaten van de zorg. Een volgende stap is om in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners de resultaten in het hele zorgtraject van de patiënt te verbeteren. Zo werken we aan vernieuwing en verbetering van de zorg in Nederland.

Zorg verbeteren

Value-Based Health Care

Onze Samen Beter verbeterprogramma’s zijn gebaseerd op de Value-Based Health Care theorie. Dit houdt in dat onze medisch specialisten en zorgverleners in verbeterteams de kenmerken van de patiëntgroep, scorekaart en behandelopties vaststellen. De scorekaart bepalen we samen met de patiënt. Heel belangrijk, want de patiënt weet als geen ander welke uitkomst uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zijn leven.