Zeven topklinische ziekenhuizen

werken samen aan het continu verbeteren van de zorg.

Over Santeon

Waarde voor onze patiënten vergroten

Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken.

Verbeteren kan je namelijk niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om van elkaar te leren. Met onze aanpak kunnen we binnen Santeon sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Onze aanpak

Samen Beter

Medewerkers van onze zeven topklinische ziekenhuizen werken op verschillende gebieden met elkaar samen. Ons Samen Beter programma staat hierbij centraal. Door het programma leren we van en met elkaar. Samen staan we voor het continu verbeteren van de zorgkwaliteit voor onze patiënten. We voorzien hen van betekenisvolle informatie, zodat ze samen met hun zorgverlener kunnen beslissen over de best passende zorg. Transparantie over behaalde resultaten vinden we belangrijk, net als openheid hierover naar patiënten.

Meer over onze aanpak
Aandoeningen

Resultaten

De Santeon ziekenhuizen bieden zorg die waarde toevoegt aan uw kwaliteit van leven. We kijken daarbij niet alleen naar medische resultaten en kosten maar ook naar andere aspecten die voor u belangrijk zijn. Kortom: we gaan samen voor betere resultaten. Dit doen we met Samen Beter programma’s voor verschillende aandoeningen.

Meer over onze resultaten
Nieuws

Nieuwsberichten

Door de constante vernieuwing die we bij Santeon nastreven, zijn onze ziekenhuizen volop in beweging en ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws.

11 september 2023

HIPS als kans voor het zorglandschap

In onze HIPS blogserie lees je hoe er vanuit verschillende perspectieven naar het dataplatform wordt gekeken. Deel II gaat over de unieke aspecten van HIPS.

HIPS blogserie: deel I ontstaan en meerwaarde
22 augustus 2023

Hoe HIPS bijdraagt aan efficiënt samenwerken in de zorg

In onze HIPS blogserie lees je hoe er vanuit verschillende perspectieven naar het dataplatform wordt gekeken. Deel I gaat over het ontstaan en de meerwaarde.

Spreekkamer longkanker keuzehulp
01 augustus 2023

Nationale uitrol ‘samen beslissen met Longkanker keuzehulp’ van start!

In dit implementatieproject worden twee bestaande keuzehulpen samengevoegd tot één vernieuwde Longkanker keuzehulp.

05 juli 2023

Maasstad Ziekenhuis neemt als tweede Santeon ziekenhuis beslisondersteunende software in gebruik op de IC

De software maakt een voorspelling voor patiënten die op de IC liggen en mogelijk naar een verpleegafdeling kunnen.

04 juli 2023

Minister Kuipers opent ‘landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen’

In het ErasmusMC is de presentatie van het Zorg Inkoop Netwerk Nederland gehouden. Dit is een eerste stap richting betere beschikbaarheid van medische hulpmiddelen.

Magazine Experiment Uitkomstindicatoren
01 juli 2023

Inspirerend magazine ‘samen beslissen met uitkomstinformatie’ en routekaart samen beslissen

Alle inzichten vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren zijn gebundeld in een magazine. Daarnaast delen we een routekaart voor de implementatie van samen beslissen.

29 juni 2023

Jaarpublicatie calamiteitenonderzoek

We publiceren onze derde gezamenlijke jaarpublicatie over calamiteitenonderzoek. Centraal staat het leren van elkaar om (herhaling van) calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. 

22 juni 2023

Alle Santeon ziekenhuizen leveren data aan op gemeenschappelijk platform HIPS

Nog niet eerder werd de data verzameld en vergeleken voor maar liefst vier Samen Beter aandoeningen. Uiteindelijk willen we alle aandoeningen via HIPS laten draaien.

Missie

Onze vijf ambities

De Santeon ziekenhuizen willen de beste zorgkwaliteit bieden en toonaangevend zijn in de manier waarop ziekenhuiszorg in Nederland georganiseerd is. Om deze doelstellingen te waarborgen streven we vijf ambities na.

1

Patiënten actief betrokken

2

Intensieve samenwerking professionals

3

Krachten bundelen voor innovatie en onderzoek

4

Kwaliteit inzichtelijk

5

Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar
locaties

De zeven Santeon ziekenhuizen

Onze ziekenhuizen liggen verspreid over Nederland. Zo is er altijd wel een Santeon ziekenhuis in de buurt. 

Plattegrond ziekenhuizen nederland
Marker Catharina Ziekenhuis
Catharina
Ziekenhuis
Marker CWZ
CWZ
Marker Maasstad
Maasstad
Ziekenhuis
Marker Martini Ziekenhuis
Martini
Ziekenhuis
Marker MST
Medisch
Spectrum Twente
Marker OLVG
OLVG
Marker St. Antonius
St. Antonius
Ziekenhuis