Samen Beter Geboortezorg

Resultaten

Samenwerking topklinische ziekenhuizen verbetert geboortezorg

Onder geboortezorg verstaan we de zorg voor de zwangere vrouw en haar kind – of kinderen, in het geval van een meerling – gedurende de zwangerschap en tot twee maanden na de bevalling. Ieder half jaar worden indicatoren gemeten op het gebied van uitkomsten, kosten en processen van een vooraf bepaalde groep vrouwen: alle vrouwen die klinisch zijn bevallen in een Santeon ziekenhuis met een zwangerschapsduur vanaf 32 weken. Er is data verzameld over alle zorg die zij en hun kind tijdens de zwangerschap tot twee maanden na de bevalling ontvingen. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’. Deze publicatie is onderaan deze pagina te lezen en te downloaden.

De zeven Santeon ziekenhuizen werken vanaf 2017 samen op het gebied van Geboortezorg. In het Samen Beter programma Geboortezorg werken we aan steeds betere geboortezorg tegen lagere kosten. We bespreken openlijk onze werkwijzen en uitkomsten om zo te leren van elkaar en samen te innoveren. Daarbij volgen we de Value-Based Health Care methode. De resultaten van de samenwerking zijn gebundeld en willen we graag transparant delen.

Gynaecoloog en medisch leider Fleurisca Korteweg van het Martini Ziekenhuis: ‘De geboortezorg in Nederland is van hoog niveau. We gaan er vanuit dat er weinig verschillen zijn tussen de ziekenhuizen. Echter door onze resultaten te vergelijken met andere topklinische Santeon ziekenhuizen, ontdek je toch de sterkere en zwakkere punten van ieder ziekenhuis en wat de meest optimale zorg is.’ Na 3 jaar onderzoek ligt er nu de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’.


Gynaecoloog en medisch leider David van der Ham van het Martini Ziekenhuis: ‘Naast de gemeenschappelijke doelen werkt ieder ziekenhuis aan haar eigen verbeterpunten, waarbij je in alle openheid moet durven leren van elkaar. Nu we de uitkomsten periodiek analyseren, is het tijd voor de volgende stap, met nog meer aandacht voor de wens van de patiënt.’

Marielle van Pampus, gynaecoloog in OLVG: “We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet op het gebied van de geboortezorg. Met keizersneden, totaal rupturen, fluxus en episiotomieën hebben we onszelf verbeterd op belangrijke onderwerpen. Die thema’s blijven onze aandacht houden maar tegelijkertijd willen we ookonze scope uitbreiden. Dat doen we bijvoorbeeld door kinderartsen en anesthesiologen bij onze verbetercyclus te betrekken, en door samen met de Santeon ziekenhuizen een plan te maken voor het gebruik van PROMs.”

Samen beter

Geboortezorg