Samen Beter Geboortezorg

Samen Beter

Betere geboortezorg

Onder geboortezorg verstaan we de zorg voor de zwangere vrouw en haar kind (of kinderen in het geval van een meerling) gedurende de zwangerschap, tot twee maanden na de bevalling.

Elk jaar bevallen er in Nederland circa 160.000 vrouwen. Een ruime meerderheid hiervan (72%) bevalt in het ziekenhuis vanwege een medische noodzaak of een verhoogd risico op complicaties.
(Bron: volksgezondheidenzorg.info)

PATIËNTGERICHTE INFORMATIE

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geboortezorg die Santeon ziekenhuizen bieden en de uitkomsten van deze zorg. Hierbij geldt dat de onderstaande informatie betrekking heeft op vrouwen die vanwege medische redenen in het ziekenhuis zijn bevallen.

We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’. Als laatste is er ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

Samen beter

Resultaten

Totaal aantal vrouwen

Hier ziet u het totaal aantal vrouwen dat vanwege medische redenen is bevallen in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2021

16.468 vrouwen bevallen in een Santeon ziekenhuis

Hier ziet u de leeftijdsverdeling binnen de groep vrouwen die bevallen is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2021

Leeftijd

1% ≤ 20 jaar
80% tussen 21 – 35 jaar
16% tussen 36 – 40 jaar
3% ≥ 40 jaar

Hier ziet u de percentages bevallende vrouwen per BMI klasse, bepaald aan het begin van de zwangerschap. De Body Mass Index (BMI) is een maat voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. Het BMI is hierbij bepaald aan het begin van de zwangerschap.

Periode: 2021

BMI

2% BMI < 18,5
ondergewicht
51% BMI 18,5 – 24,9
normaal gewicht
27% BMI 25 – 30
overgewicht
20% BMI > 30
obesitas

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen met een meerlingzwangerschap.

Periode: 2021

Meerling-zwangerschap

98% 1 baby
2% 2 baby’s

Hier ziet u de gemiddelde zwangerschapsduur van bevallende vrouwen bij de start van een bevalling. Hierbij is gekeken naar bevallingen na een zwangerschapsduur van 32 weken.

Periode: 2021

Zwangerschapsduur

1% 32 – 34 weken
6% 34 – 37 weken
76% 37 – 41 weken
18% > 41 weken

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen met een baby in stuitligging.

Periode: 2021

Stuitligging

5%
Meer informatie

Aan het einde van de zwangerschap liggen de meeste baby’s met het hoofdje naar beneden. Dit heet een hoofdligging. Bij een stuitligging ligt de baby met zijn billen naar beneden.

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u hoe het einde van de bevalling procentueel is verdeeld.

Periode: 2021

Start
bevalling

52%
36%
12%
spontaan
inleiden
geplande keizersnede
Meer informatie

Een bevalling kan beginnen met weeën of doordat de vliezen breken, dit noemen we een spontaan begin van de bevalling. Daarnaast kan het zijn dat er een medische reden is dat u moet gaan bevallen. Dit kan op de volgende manieren:

Inleiden: de baarmoedermond moet voorafgaand aan de bevalling rijper gemaakt worden en / of de bevalling moet worden opgewekt doormiddel van weeënstimulerende middelen.

Geplande keizersnede: de baby wordt met een operatie via de buikwand geboren.

Vergelijk ziekenhuizen

spontaan

inleiden

geplande keizersnede

Hier ziet u hoe het einde van de bevalling, waarbij deze spontaan op gang is gekomen of is gestart met een inleiding, procentueel is verdeeld. De percentages onder ‘einde bevalling bij eerste bevalling’ gelden alleen voor vrouwen die zwanger zijn van een éénling, waarbij de baby voor het begin van de bevalling in hoofdligging ligt.

Periode: 2021

Einde bevalling

65% spontaan
10% vacuümpomp
12% spoedkeizersnede
12% geplande keizersnede

Einde bevalling bij eerste bevalling
64% spontaan
18% vacuümpomp
16% spoedkeizersnede
2% geplande keizersnede
Meer informatie

Vacuümpomp: het is mogelijk dat bij de geboorte geholpen moet worden door middel van een zuignap. Deze wordt geplaatst op het hoofdje van de baby. De arts kan op deze manier helpen met de geboorte.

Spoedkeizersnede: als de baby niet via de natuurlijke weg geboren kan worden, of als er snel moet worden ingegrepen voor de veiligheid van moeder of kind, is een keizersnede noodzakelijk. De baby wordt dan met een operatie via de buikwand geboren.

Vergelijk ziekenhuizen


Einde bevalling bij eerste bevalling

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen dat gebruik heeft gemaakt van pijnstilling.

Periode: 2021

Pijnstilling tijdens bevalling

Pijnstilling gebruikt
69%
Type pijnstilling
46%
epiduraal

18%
remifentanil
Meer informatie

Er zijn verschillende medicijnen om de pijn tijdens de bevalling te verminderen. Deze worden alleen toegediend in het ziekenhuis. De verschillende type pijnmedicatie hebben ieder hun eigen voor- en nadelen.

Vergelijk ziekenhuizen

Pijnstilling gebruikt

epiduraal

remifentanil

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen dat een weeënstimulerend medicijn nodig had omdat de weeën niet sterk genoeg waren, waardoor de bevalling te weinig vooruitgang kende.

Periode: 2021

Weeënstimulerend medicijn tijdens bevalling

64%

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen dat minder dan 1,5 uur over de persfase heeft gedaan. Vrouwen met een spoedkeizersnede zijn hier niet in meegenomen.

Periode: 2021

Persduur
< 1,5 uur

90%
Meer informatie

Als er genoeg ontsluiting is om de baby geboren te laten worden, gaan de ontsluitingsweeën over in persweeën. Het persen duurt bij een eerste baby gemiddeld een uur en bij een tweede of volgende baby gemiddeld een half uur.

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u het percentage baby’s per gewichtsklasse. Deze is ingedeeld in percentielen (p).

1. Veel te licht: p <3 2. Te licht: p 3-10 3. Onder gemiddeld tot gemiddeld: p 10-50 4. Gemiddeld tot boven gemiddeld: p 51-90 5. Te zwaar: p 90-97 6. Veel te zwaar: p >97

Periode: 2021

Geboortegewicht

4% veel te licht
8% te licht
39% onder gemiddeld tot gemiddeld
38% gemiddeld tot boven gemiddeld
7% te zwaar
4% veel te zwaar

Hier ziet u het percentage bevallende vrouwen dat tijdens de bevalling meer dan 1 liter bloed is verloren, met een 3e of 4e graads perineum-ruptuur en waarbij het inknippen van het perineum nodig was voordat de baby kon worden geboren.

Periode: 2021

Complicaties tijdens de bevalling

7% bloedverlies
> 1 liter
3% ernstige rupturen
26% inknippen
Meer informatie

Bloedverlies
Iedere vrouw verliest bloed tijdens de bevalling. Het kan echter voorkomen dat een vrouw overmatig bloedverlies ervaart na de bevalling.

Ruptuur
Tijdens de bevalling kunnen er scheurtjes ontstaan in de spieren en huid van de bekkenbodem. Dit wordt ruptuur genoemd.  De meest voorkomende ruptuur is de perineumruptuur. Hierbij scheurt het gebied tussen de vagina en de anus. Deze ruptuur kan voorkomen in verschillende gradaties.

Inknippen
Bij een bevalling is het soms nodig om de opening van de vagina wijder te maken. Dit kan door het zetten van een knip. Een andere optie is het gebruik van de vacuümpomp.

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u het percentage baby’s met een Apgar-score lager dan 7 (op een schaal van 10), 5 minuten na de geboorte.​

Periode: 2021

Apgar-score < 7

2%
Meer informatie

Om te kijken of de baby de bevalling goed heeft doorstaan en in orde is, wordt de Apgar-score bepaald. Deze wordt bepaald aan de hand van 5 punten.​

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u hoe lang een vrouw na een bevalling gemiddeld wordt opgenomen.

Periode: 2021

Opnameduur moeder

Indien dit medisch noodzakelijk is

ligdagen rondom bevalling


2 dagen
ligdagen rondom keizersnede, zowel spoed als gepland
4 dagen

ligdagen rondom bevalling

ligdagen rondom keizersnede