Samen Beter Geboortezorg

Samen Beter

Betere geboortezog

Onder geboortezorg verstaan we de zorg voor de zwangere vrouw en haar kind (of kinderen in het geval van een meerling) gedurende de zwangerschap, tot twee maanden na de bevalling.

Elk jaar bevallen er in Nederland circa 160.000 vrouwen. Een ruime meerderheid hiervan (72%) bevalt in het ziekenhuis vanwege een medische noodzaak of een verhoogd risico op complicaties.
(Bron: volksgezondheidenzorg.info)

VBHC

Samen Beter publicatie Geboortezorg

Please find the English version of the Better Together Birth Care book here