Over Santeon

Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. Samen werken we aan betere zorg in Nederland. Dat doen we door van elkaar te leren, continu te vernieuwen en te verbeteren.

De gezamenlijke overtuiging dat de kwaliteit van ziekenhuizen in Nederland beter moet en kan is de aanleiding geweest voor de oprichting van Santeon in 2007. De zeven Santeon ziekenhuizen werken doorlopend met elkaar samen.

 

Betere zorgkwaliteit betekent betere medische resultaten, maar zeker ook een hogere patiënttevredenheid. Het belang van de patiënt staat altijd voorop bij onze ziekenhuizen. Patiënten worden actief betrokken in hun behandelproces.

Santeon in beeld

De kracht van samen

Iedere patiënt wil de beste zorg. Bij Santeon vinden we dat iedereen de beste zorg verdient. Door samen te werken, onderling tussen onze zeven ziekenhuizen, maar ook met de patiënt en andere instanties die bijdragen aan betere zorg, werken we iedere dag actief aan optimale zorgkwaliteit.

 

Samen Beter

Onze aanpak

Medewerkers van onze zeven topklinische ziekenhuizen werken op verschillende gebieden met elkaar samen. Onze Samen Beter verbeterprogramma’s staan hierbij centraal. We vergelijken resultaten systematisch, om variatie per ziekenhuis te verkleinen en successen te vergroten.

Optimale zorgkwaliteit bieden en het beste resultaat voor de patiënt is altijd ons doel, bij alles wat we doen. Om dat te bereiken zijn we transparant in onze communicatie naar elkaar en de patiënt, over het proces en de behaalde resultaten. We betrekken de patiënt actief in zijn behandelproces, door informatie en inzichten te delen, maar ook door het gesprek aan te gaan over de voortgang van het behandelproces.

Lees meer over onze aanpak
Meten is weten

Feiten en cijfers

Verbeteren is alleen mogelijk als je weet hoe je ervoor staat. Daarom maken we de resultaten en uitkomsten van onze ziekenhuizen en ervaringen van de patiënten graag inzichtelijk met feiten en cijfers, die vervolgens weer als uitgangspunt dienen voor nog verdere verbetering. Zo werken we aan een doorlopende verbetercyclus.

35.600

Medewerkers

11%

Nationaal volume ziekenhuiszorg

3,1 miljard

Zorgomzet

Programmabureau Santeon- 2019
Bestuur

Organisatie

De organisatie van Santeon is erop ingericht om de samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen te stimuleren en efficiënt te reguleren. Het bestuur bestaat uit zeven voorzitters van de Raden van Bestuur van de zeven ziekenhuizen. We hebben een apart programmabureau voor de ondersteuning van gezamenlijke programma’s en projecten, die worden vastgesteld door het bestuur. De uitwerking en uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van het Santeon programmabureau.

Meer over organisatie
INTERN EN EXTERN

Actieve samenwerking

Onze inhoudelijke samenwerking gaat verder dan de zeven Santeon ziekenhuizen onderling. We werken ook nauw samen met andere partners in de zorg, zoals de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, kennis- en kwaliteitscentra. Waarom? Omdat we continu willen leren en vernieuwen, om de zorg in Nederland samen structureel te verbeteren.

Lees hier meer over samenwerkingen
Ziekenhuizen

De zeven Santeon ziekenhuizen

Onze topklinische ziekenhuizen bevinden zich verspreid door Nederland. Zo is er altijd wel een Santeon ziekenhuis in de buurt, omdat wij vinden dat zorg toegankelijk moet zijn.

Plattegrond ziekenhuizen nederland
Marker Catharina Ziekenhuis
Catharina
Ziekenhuis
Marker CWZ
CWZ
Marker Maasstad
Maasstad
Ziekenhuis
Marker Martini Ziekenhuis
Martini
Ziekenhuis
Marker MST
Medisch
Spectrum Twente
Marker OLVG
OLVG
Marker St. Antonius
St. Antonius
Ziekenhuis