Samenwerking

Intern en extern

Actieve samenwerking

Onze inhoudelijke samenwerking gaat verder dan de zeven Santeon ziekenhuizen onderling. We werken ook nauw samen met andere partners in de zorg, zoals de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, kennis- en kwaliteitscentra. Waarom? Omdat we continu willen leren en vernieuwen, om samen de medische zorg in Nederland structureel te verbeteren.

Uitkomstindicatoren

Strategisch partner ICHOM

Sinds 2015 is Santeon als ziekenhuisgroep strategisch partner van International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). ICHOM werkt met gerenommeerde zorginstellingen in de wereld samen om per aandoening één set uitkomstindicatoren te ontwikkelen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat medische zorg voor een patiënt oplevert. Ziekenhuizen die lid zijn van ICHOM vergelijken resultaten met elkaar, leren van elkaar en worden zo samen beter, op internationaal niveau. Dat betekent dat we ons als Santeon optrekken aan de beste zorginstellingen ter wereld. De ICHOM-sets zijn het uitgangspunt voor de Santeon Samen Beter verbeterprogramma’s.

In 2019 zijn we een innovatief samenwerkingsproject gestart met de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Samen beschikken we over nóg meer kwaliteitsdata, die we gebruiken om behandelresultaten bij dotters en bypassoperaties te verbeteren. Onze samenwerking met NHR kan uiteindelijk leiden tot beter resultaat voor de patiënt, omdat we nieuwe inzichten opdoen die invloed hebben op verdere positieve ontwikkeling van behandelresultaten.

De zeven Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken sinds december 2018 samen binnen het programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’. Het doel van dit programma is het transparant maken van resultaten van zorg voor patiënten. Met dit driejarige programma draagt Santeon bij aan het grote VWS/ZiNL-programma ‘Uitkomstgerichte Zorg’.

Academic Council

Santeon werkt samen met een internationale adviesraad, die bestaat uit methodologische experts op het gebied van VBHC, validatie en data-analyse. Vanuit het perspectief van clinical management, public health en decision sciences deelt deze adviesraad hun expertise op het gebied van uitkomstindicatoren en het selectieproces. Ook de werkwijze van Santeon wordt door de adviesraad besproken en kritisch geëvalueerd, waar een gedegen advies uit voortkomt.  

 

De adviesraad bestaat uit:
Prof. Fred van Eenennaam, Program Coordinator the Decision Group
Prof. Grant T. Savage, Professor of Management, Co- Director, Series Editor George Washington University
Prof. Søren M. Bentzen, Director of the Biostatistics Shared Service University of Maryland Prof. dr. Valery Lemmens, Hoofd Onderzoek EMC/IKNL