Missie

Onze missie

Wie zijn we en wat doen we?

Santeon bestaat uit zeven topklinische ziekenhuizen in Nederland die intensief met elkaar samenwerken. Samen willen we de zorg en de beleving van de patiënt verbeteren, door continu te vernieuwen. Wij geloven dat het bundelen van onze krachten, het delen van resultaten en het investeren in onderzoek en innovatie positief bijdraagt aan betere zorgkwaliteit in Nederland.

Onze ambities

Waar staan we voor?

De Santeon ziekenhuizen willen de beste zorgkwaliteit bieden en toonaangevend zijn in de manier waarop ziekenhuiszorg in Nederland georganiseerd is. Om deze doelstellingen te waarborgen streven we vijf ambities na.

1

Patiënten actief betrokken

2

Intensieve samenwerking professionals

3

Krachten bundelen voor innovatie en onderzoek

4

Kwaliteit inzichtelijk

5

Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar
Actieve betrokkenheid

Patiënt op eerste plaats

Het belang van de patiënt staat altijd centraal, bij alles wat we doen. Onze focus ligt niet alleen op het verbeteren van de medische kwaliteit, maar we richten ons ook op de ervaring van de patiënt. We betrekken patiënten actief in het behandelproces, door informatie te delen en de patiënt mee te laten beslissen bij belangrijke behandelkeuzes. Allemaal kleine stappen die we samen zetten op weg naar grote verbetering van de zorg binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen. ​

Continue verbetering

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland beter moet en kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Om die reden hebben we in 2010 Santeon opgericht uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, met het doel om  zorg die we leveren structureel te verbeteren. Door de doorlopende samenwerking tussen onze zeven ziekenhuizen werken we structureel aan vernieuwing, met continue verbetering als gevolg.

Intensieve samenwerking

Om te kunnen vernieuwen en verbeteren, werken de professionals van onze ziekenhuizen nauw met elkaar samen. Onze zorgprofessionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en resultaten worden consequent met elkaar vergeleken. Ook ervaringen en ideeën op andere gebieden binnen de ziekenhuizen worden onderling uitgewisseld. Daardoor neemt de variatie per Santeon ziekenhuis steeds verder af en wordt de kwaliteit van onze Santeon ziekenhuizen bewezen beter.

Open houding

Toonaangevende positie

Om te kunnen vernieuwen moet je openstaan voor ideeën, feedback en kritiek. Santeon kan dat en doet dat. We willen toonaangevend in Nederland zijn, daarom stellen wij ons kwetsbaar en flexibel op, met een nieuwsgierige houding en wijde blik naar de wereld om ons heen. We zijn transparant over onze informatie, delen onze kennis, gaan graag het gesprek aan en accepteren dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen.