Ambities

Onze ambities

Waar staan we voor?

De Santeon ziekenhuizen willen de beste zorgkwaliteit bieden en toonaangevend zijn in de manier waarop ziekenhuiszorg in Nederland georganiseerd is. Om dat te realiseren, streven we vijf ambities na,

Patiënten zijn actief betrokken bij hun behandeling en keuzes

Wij vinden het vanzelfsprekend om samen met de patiënt keuzes te maken. Patiëntparticipatie is een essentiële voorwaarde voor waardevolle zorg. Patiënten nemen immers iedere dag beslissingen die invloed hebben op hun gezondheid en herstel. We zijn transparant in het delen van informatie en resultaten. We betrekken patiënten via patiëntpanels, expertteams en samenwerking met patiëntenorganisaties. Zo kan de patiënt actief meedenken en meebeslissen over zijn eigen behandelproces, op basis van volledige informatie. Denk aan keuzes als: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken? Onze zorgprofessionals zijn er om de patiënt bij te staan met professioneel advies, mede op basis van de grote hoeveelheid data van onze zeven ziekenhuizen.

Professionals werken intensief samen, ontwikkelen en verbeteren

Door intensief samen te werken, ontwikkelen onze zorgprofessionals zichzelf continu en verbeteren zodoende de zorgkwaliteit. Samenwerken doen we in de breedste zin van het woord, met partijen die nodig zijn om de zorgkwaliteit te optimaliseren: binnen het ziekenhuis, tussen de zeven ziekenhuizen, met huisartsen, academische ziekenhuizen, universiteiten, etc. Onze professionals zijn transparant over hun werk, staan open voor feedback, delen hun kennis en gaan voor vernieuwing. Allemaal met de gezamenlijke motivatie om het beste voor de patiënt te doen. Om samenwerking en ontwikkeling te stimuleren, hebben we binnen Santeon opleidingsprogramma’s rondom waarde gedreven zorg, coaching, samenwerken en communicatie. Onmisbare vaardigheden voor het leveren van kwalitatieve zorg.

Krachten bundelen voor onderzoek en innovatie

De zeven Santeon ziekenhuizen hebben een groot aandeel in de ziekenhuiszorg in Nederland. Samen nemen we onze verantwoordelijkheid in de continue verbetering van de zorg in ons land, door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De input (data) hiervoor leveren we zelf, zoals de uitkomsten van behandelingen en gebruik van medicatie in onze ziekenhuizen. Deze gegevens verzamelen we in databases en vergelijken we zorgvuldig met elkaar. Via een centraal register voor bewezen onderzoek en behandelingen delen we onze resultaten ook met anderen. Zo verzekeren onze ziekenhuizen patiënten altijd optimale zorg te bieden, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Zorgkwaliteit inzichtelijk voor patiënten

Onze Santeon ziekenhuizen doen er alles aan om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken voor hun patiënten. Wij begrijpen dat patiënten willen weten wat de kwaliteit is van de geboden zorg in een ziekenhuis en onderschrijven dat belang. Daarom zijn we transparant in het delen van informatie. We vergelijken onderlinge resultaten van behandelingen tussen onze zeven ziekenhuizen. De inzichten die we hiermee opdoen vormen de basis voor het continu verbeteren van de zorg die we bieden. Verbeteringen die waarde toevoegen voor onze patiënten. Deze informatie stellen we beschikbaar aan patiënten om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze zorg.

Bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg

We staan binnen Santeon stil bij ‘zinnige zorg’. Dat betekent dat wij geloven dat niet iedere complexe behandeling altijd de beste behandeling is. We vergelijken behandelprocessen met elkaar om processen efficiënter in te richten. Binnen het ziekenhuis, maar ook met partners in de keten, waardoor patiënten bijvoorbeeld eerder naar huis kunnen, minder lang hoeven te wachten of een controle thuis kunnen doen. Santeon maakt zich hard om zinnige zorg breder te bespreken en delen in Nederland, om de maatschappelijke impact te vergroten. We bundelen tevens onze krachten bij de inkoop van (dure) medicijnen en hulpmiddelen, om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Zo besparen we samen kosten. De effectiviteit van een geneesmiddel of hulpmiddel met behoud van de kwaliteit voor patiënten is altijd het uitgangspunt van onze inkoop. Tot slot werken we actief aan het terugdringen van de registratielast voor artsen en verpleegkundigen, om meer tijd te kunnen besteden aan patiëntenzorg en innovatie.

 

Samen beter

Onze aanpak

Hoe maken we deze ambities waar? Door intensief samen te werken, op een open en eerlijke wijze. Onze Samen Beter verbeterprogramma’s staan hierbij centraal. Alles wat we samen doen, doen we om de zorgkwaliteit en het resultaat voor de patiënt te optimaliseren.

Lees meer over onze aanpak