Organisatie

Organisatie

Santeon bestuur

Het bestuur van Santeon bestaat uit de zeven voorzitters van de Raden van Bestuur van onze  ziekenhuizen. Het voorzitterschap van Santeon rouleert tussen de voorzitters van de Raden van Bestuur. Het stafbestuur en de verpleegkundige staf van Santeon sluiten regelmatig aan bij de bestuursvergadering. Deze staven bestaan uit de voorzitters van de medische en verpleegkundige staf van de zeven ziekenhuizen.


Wietske Vrijland

Voorzitter Santeon en voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis
Cees Buren

Cees Buren

Raad van Bestuur OLVG

Luc Demoulin

Voorzitter Raad van Bestuur
St. Antonius Ziekenhuis

Nardo van der Meer

Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

Henk Snapper

Voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis

Ankie van Rossum

Voorzitter Raad van Bestuur CWZ
Jan Boon

Jan den Boon

Voorzitter Raad van Bestuur MST
Organisatie

Inrichting

Santeon is een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. Vanuit het programmabureau in Utrecht vindt coördinatie en ondersteuning van gezamenlijke programma’s en projecten plaats.  De algemene leiding van Santeon is in handen van het Santeon Bestuur.

Pieter de Bey

Pieter de Bey

Directeur Santeon

Directie

Pieter de Bey is de directeur van het programmabureau van Santeon.

Ondersteuning

Programmabureau Santeon

Het Santeon programmabureau ondersteunt en stimuleert de samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen. De gezamenlijke programma’s en projecten worden primair uitgevoerd door medewerkers van het desbetreffende ziekenhuis. Waar nodig biedt het programmabureau ondersteuning. Pieter de Bey is als directeur van het Santeon Programmabureau verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering.

Santeon boek
Santeon boek

Waardegedreven zorg, droom of werkelijkheid

Na tien jaar ervaring met Value Based Health Care heeft Santeon een boek over waardegedreven zorg uitgebracht. In het boek reflecteren een dertigtal ervaringsdeskundigen op de opgedane ervaring met waardegedreven zorg binnen de Santeon ziekenhuizen. Naast successen en uitdagingen voor de toekomst, komen ook de risico’s en valkuilen aan bod. Het boek is een antwoord op de toenemende interesse van professionals binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen om met waardegedreven zorg aan de slag te gaan.