Feiten en cijfers

Santeon in cijfers

Omvang en resultaten

Samen zijn we in staat de zorg echt te verbeteren. Met het volume dat we met elkaar hebben, kunnen we op grote schaal vergelijken en verbeteren. Dat is alleen mogelijk als je weet hoe je ervoor staat. Daarom maken we de resultaten en uitkomsten van onze ziekenhuizen en ervaringen van de patiënten graag inzichtelijk met feiten en cijfers, die vervolgens weer als uitgangspunt dienen voor nog verdere verbetering.

De zeven Santeon ziekenhuizen

Onze zeven topklinische ziekenhuizen bevinden zich verspreid door Nederland. Zo is er altijd wel een Santeon ziekenhuis in de buurt, omdat wij vinden dat zorg toegankelijk moet zijn. Al onze ziekenhuizen zijn gerenommeerde instellingen in Nederland, met bewezen kwaliteit en resultaten, waar alleen de beste professionals werken. Wat onze ziekenhuizen met elkaar verbindt, is het streven naar optimale zorgkwaliteit en maximale patiëntentevredenheid. De succesvolle samenwerking van onze zeven ziekenhuizen gaat terug tot 2010.

Plattegrond ziekenhuizen nederland
Marker Catharina Ziekenhuis
Catharina
Ziekenhuis
Marker CWZ
CWZ
Ziekenhuis
Marker Maasstad
Maasstad
Ziekenhuis
Marker Martini Ziekenhuis
Martini
Ziekenhuis
Marker MST
Medisch
Spectrum Twente
Marker OLVG
OLVG
Marker St. Antonius
St. Antonius
Ziekenhuis
35.600

medewerkers

2.100

medisch specialisten

1.000

artsen in opleiding

10.100

verpleegkundigen

379.000

ziekenhuisopnames en dagbehandelingen

114.000

operaties

11%

ziekenhuiszorg in Nederland

3,1 miljard

zorgomzet per jaar

Verbetertrajecten voor 15 aandoeningen

 • Borstkanker
 • Prostaatkanker
 • Longkanker
 • Darmkanker
 • Heupartrose
 • CVA (beroerte)
 • Chronische nierschade
 • Geboortezorg
 • Reuma
 • Coronairlijden
 • IBD
 • Diabetes
 • Heupfractuur
 • Knie-artrose
 • COVID-19
Aandoeningen

Resultaten

De Santeon ziekenhuizen bieden zorg die waarde toevoegt aan uw kwaliteit van leven. We kijken daarbij niet alleen naar medische resultaten en kosten maar ook naar andere aspecten die voor u belangrijk zijn. Kortom: we gaan samen voor betere resultaten. Dit doen we met Samen Beter programma’s voor vijftien verschillende aandoeningen.

Meer over onze resultaten

In 2021 behandelden de Santeon ziekenhuizen in totaal 76.000 patiënten voor de aandoeningen met een verbetertraject.

Jaaroverzicht 2021

Professionals in aantallen 2021

Professionals

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 800 professionals binnen de Samen Beter verbeterprogramma’s aan betere uitkomsten voor onze patiënten.

Zorgkosten

De komende jaren zal het aantal aandoeningen dat we Santeon breed verbeteren groeien, deze dekken bij elkaar 35-45% van de totale  zorgkosten.

Terugblik

Jaaroverzicht

De Santeon ziekenhuizen werken samen met elkaar aan continue verbetering van de zorgkwaliteit en verkennen de mogelijkheden om waardegedreven keuzes mogelijk te maken. Het belang van de patiënt staat hierbij voorop en het doel is altijd hetzelfde: de patiënt ‘beter beter’ laten worden. Elk jaar wordt de balans opgemaakt, de hoogtepunten hiervan zijn verwerkt in een jaaroverzicht. Deze zijn terug te vinden via onderstaande knoppen.

2021 2020 2019
Jaarpublicatie

Calamiteitenonderzoek

Jaarlijks worden in Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Soms zelfs met grote impact. Deze calamiteiten worden in Santeon verband onderzocht, zodat we als ziekenhuizen ook van elkaars calamiteiten kunnen leren en onze zorg kunnen verbeteren. Transparantie hierover richting patiënten vinden we belangrijk. Jaarlijks brengen we daarom een publicatie calamiteitenonderzoek uit.

2021 2020