Samen Beter Prostaatkanker

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met prostaatkanker

Bij prostaatkanker (medische term: prostaatcarcinoom) groeien kwaadaardige cellen in de prostaat. Prostaatkanker ontstaat in de klierbuisjes van de prostaat. Hierdoor verandert de structuur van de klierbuisjes. Prostaatkanker groeit meestal langzaam. De meeste mannen hebben in het begin van de ziekte geen symptomen. Klachten ontstaan pas in een later stadium.

Elk jaar krijgen ruim 13.500 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Het is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij mannen. De ziekte komt vooral voor bij mannen boven de 65 jaar.
(Bron: Prostaatkankerstichting)

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de prostaatkankerpatiënten die onder behandeling zijn bij een Santeon ziekenhuis en de zorg die wij hen bieden. We hebben de informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met niet uitgezaaide prostaatkanker dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis, waarbij ook de diagnose heeft plaatsgevonden in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

1.168 patiënten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Leeftijd

24% < 65 jaar
50% tussen 65 – 74 jaar
26% > 75 jaar

Hier ziet u de verdeling van de Gleason-score van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

Gleason-score op het moment van diagnose

37% Gleason-score < 7
40% Gleason-score 7
23% Gleason-score > 7
Meer informatie

Met de Gleason-score geven artsen aan hoe agressief de prostaatkanker is. Deze score is een getal tussen 6 en 10. Hoe minder de kankercellen lijken op normaal weefsel van de prostaat, hoe kwaadaardiger de tumor en hoe hoger dit getal.

Hier ziet u de PSA-waarde van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

PSA-waarde op het moment van diagnose

50% < 10 ng/mL
27% 10-20 ng/mL
19% > 20 ng/mL
4% onbekend
Meer informatie

PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigen en is een eiwit dat alleen door de prostaat wordt gemaakt. Dit wordt uitgedrukt in de eenheid nanogram per mililiter (ng/mL). Een PSA-waarde hoger dan 3 kan een indicatie zijn voor vervolgonderzoek.

Hier ziet u de d’Amico score, oftewel de risico-indeling, van patiënten met prostaatkanker die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis, op het moment van diagnose.

Periode: 2018

Risico-indeling (d’Amico)

20% laag
32% intermediate
46% hoog
2% onbekend
Meer informatie

Het d’Amico-classificatiesysteem is één van de meest gebruikte benaderingen voor het beoordelen van het risico op prostaatkanker. Dit wordt bepaald op basis van drie factoren: de Gleason-score, de PSA-waarde en de locatie van de tumor. Bij een laag of intermediate risico zit de tumor vaak in de prostaat, bij hoog risico ook buiten het prostaat. De risico-indeling is als volgt:

  • Laag risico: Gleason-score <7, PSA-waarde <10 ng/mL
  • Intermediate risico: Gleason-score 7, PSA-waarde tussen 10 en 20 ng/mL
  • Hoog risico: Gleason-score >7, PSA-waarde >20 ng/mL