Mogelijke calamiteit?

Santeon leert en verbetert!

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er iets mis gaan. Soms zelfs met grote impact voor patiënt, naasten en de betrokken zorgprofessionals. Deze calamiteiten worden zorgvuldig onderzocht, omdat we ervan willen leren en willen verbeteren, uiteraard met als doel om herhaling te voorkomen.

Vanzelfsprekend onderzoeken de zeven ziekenhuizen voorgedane calamiteiten in het eigen ziekenhuis. De resultaten van deze onderzoeken worden echter ook gedeeld en geëvalueerd in Santeon verband, zodat we als ziekenhuizen ook van elkaars calamiteiten kunnen leren en onze zorg kunnen verbeteren.

Als Santeon zijn we richting patiënten transparant over de calamiteiten die zich hebben voorgedaan en hoe we hiermee omgaan. Dat vinden we belangrijk. We geven in de jaarpublicatie niet alleen in woord, maar ook in getal inzicht in calamiteitenonderzoek. Zo ontstaat een beter beeld van wat er in 2021 is onderzocht.

Jaarpublicatie

Calamiteitenonderzoek