Jaaroverzicht 2021

Feiten, cijfers en hoogtepunten

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke en open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. In 2021 zijn mooie resultaten behaald. De feiten, cijfers en hoogtepunten zijn verwerkt in dit jaaroverzicht.

“In 2021 zijn goede resultaten geboekt met het Samen Beter programma. Er verschenen publicaties waarin we transparant zijn over onze patiëntuitkomsten en verbeteringen op het gebied van long- en prostaatkanker, reuma en geboortezorg. Binnen het COVID-19 verbeterteam werkten we aan een zorgaanpak in tijden van crisis. Samen met patiënten werkten we aan het personaliseren van zorg als onderdeel van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg binnen het Experiment Uitkomstindicatoren. We deelden de lessen landelijk. Denk hierbij aan het inzetten van uitkomstinformatie bij samen beslissen via bijvoorbeeld keuzehulpen en dashboards.

Daarnaast zetten we vol in op datagedreven werken en de digitalisering van zorg. Zo werd het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) gelanceerd, dit is het gezamenlijke dataplatform van de zeven Santeon ziekenhuizen. En hebben we de ontwikkeling van een platform voor digitale zorg aangekondigd.

Al deze mooie interventies, publicaties en technieken zijn weinig waard als onze professionals zich er niet door gesteund voelen. De transformaties die we de komende jaren aangaan vragen veranderkracht en nieuwe vaardigheden van hen. Daarom is afgelopen jaar de Verpleegkundige Staf Santeon geïnstalleerd, een mijlpaal wat mij betreft. Verpleegkundig zeggenschap neemt een vlucht voorwaarts. Kortom, 2021 was een jaar waarin veel initiatieven samen zijn gekomen.”

Pieter de Bey

Pieter de Bey

Directeur Santeon

Maurice van den Bosch

Voorzitter Santeon

“De komende jaren werken we aan een digitale oplossing voor integrale zorg thuis én in de ziekenhuizen. Dankzij Value-Based Health Care, de kennis, data, technologie en kracht van de zeven ziekenhuizen en hun medische professionals zet Santeon een grote stap om patiënten de best passende zorg te bieden.”

Feiten en cijfers

Als we de cijfers van de zeven Santeon ziekenhuizen samen bij elkaar op tellen krijgen we dit overzicht.

35.600

medewerkers

2.100

medisch specialisten

1.000

artsen in opleiding

10.100

verpleegkundigen

11%

nationaal volume ziekenhuiszorg

379.000

ziekenhuisopnames en dagbehandelingen

114.000

operaties

3,1 miljard

zorgomzet per jaar

Hoogtepunten 2021

Mooie resultaten Samen Beter programma

In 2021 heeft Santeon mooie resultaten geboekt met het Samen Beter programma. Zo werkten de Santeon ziekenhuizen met het COVID-19 verbeterteam intensief samen aan een zorgaanpak die het beste werkte ten tijde van crisis en verschenen er vier nieuwe publicaties met de resultaten en verbeteringen op het gebied van long- en prostaatkanker, reuma en geboortezorg. Verbeteren doet Santeon voor en samen met patiënten. Naast het leren en verbeteren krijgt het personaliseren van zorg een steeds prominentere plek binnen het Samen Beter programma. Met behulp van gepersonaliseerde informatie over uitkomsten van zorg zijn patiënten beter in staat om – samen met de zorgverlener – te beslissen over welke zorg het beste bij hen past. Santeon ontwikkelde een explainer video om hier kort en bondig uitleg over te geven.

Lees meer

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Experiment Uitkomst-indicatoren aan het toegankelijk maken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Patiënten krijgen deze uitkomstinformatie op maat, zodat zij samen met de zorgverlener beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. In 2021 is er gewerkt aan een toolbox met bouwstenen voor uitkomstgerichte zorg. De bouwstenen bestaan uit keuze-ondersteunende interventies zoals patiëntgerichte infographics, keuzehulpen, dashboards, maar ook factsheets, procesbeschrijvingen, ervaringen en geleerde lessen die worden opgedaan. Binnen het Experiment zijn er nieuwe infographics en keuzehulpen ontwikkeld. Daarnaast is er meer zichtbaarheid gegeven aan keuze-ondersteunde tools bij borstkanker en chronische nierschade door middel van een communicatiecampagne.

Lees meer

Digitalisering van zorg

De digitalisering van zorg is dit afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Binnen Santeon zijn we hard op weg met het realiseren van een gezamenlijk dataplatform, ook wel Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) genoemd. Daarnaast is Santeon verder gegaan met de uitrol van de Virtual Fracture Care app, een speciale app die patiënten regie geeft over hun eigen herstel bij botbreuken. In 2021 zijn Zilveren Kruis en Santeon nog intensiever gaan samenwerken op het gebied van digitale zorg. Ook zijn de Santeon ziekenhuizen gestart met samenwerken op het gebied van digitalisering van de zorg.

Lees meer

Santeon professionals

Talentontwikkeling en werkplezier vinden we belangrijk. Om continue verbetering in de zorg te realiseren biedt Santeon professionals een plezierige werkomgeving, uitdagende projecten en een breed trainingsaanbod. Onderzoek en kennisuitwisseling worden daarbij gestimuleerd. Voor de verpleegkundigen en specialisten binnen Santeon zijn er specifieke programma’s ontwikkeld. Binnen ‘Santeon Spirit’ staat het versterken van verpleegkundig leiderschap, het ontwikkelen van waardegedreven verpleegkundige zorg en zeggenschap centraal. Het programma voor de Santeon Specialist ondersteunt medisch specialisten om vitaal en vakbekwaam te zijn en samen te werken aan continue verbetering van waardegedreven patiëntenzorg.

Lees meer

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 800 professionals binnen de Samen Beter verbeterprogramma’s aan betere uitkomsten voor onze patiënten.

Professionals in aantallen 2021