De digitalisering van zorg is dit afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering binnen Santeon in 2021.

Realisatie HIPS

In 2021 werkt Santeon toe naar de livegang van het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS). Dit is het gezamenlijke dataplatform van de zeven Santeon ziekenhuizen waarin de ziekenhuizen snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen en vergelijken om te onderzoeken, de zorg te verbeteren en te innoveren. We gingen verder met de bouw van het platform wat in de nabije toekomst het centrale platform voor alle data-analisten van de Santeon ziekenhuizen wordt. Het uiteindelijke doel is dat alle aandoeningen binnen het Santeon Samen Beter programma gebruik gaan maken van HIPS.

Uitrol Virtual Fracture Care

De Virtual Fracture Care app zorgt ervoor dat de patiënt regie krijgt over zijn/haar herstel. Een patiënt met bijvoorbeeld relatief simpel en stabiel letsel, zoals een verstuikte enkel of een ongecompliceerde botbreuk, krijgt na bezoek aan het ziekenhuis geen poliklinische nacontrole meer, maar ontvangt alle informatie in de vorm van een app en kan op die manier thuis herstellen. Deze methode heet Virtual Fracture Care (VFC). Het Martini Ziekenhuis is na OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis het derde Santeon ziekenhuis dat volgens deze methode werkt. De andere Santeon ziekenhuizen volgen binnenkort.

Intensievere samenwerking Zilveren Kruis en Santeon

Zilveren Kruis en Santeon zijn vanaf 2021 nog intensiever gaan samenwerken aan nieuwe initiatieven ter verbetering van de zorg. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de Nederlandse (ziekenhuis)zorg, waarbij de zorg doelmatiger en efficiënter wordt geleverd, de zorg waar mogelijk dichterbij de patiënt wordt georganiseerd, de patiënttevredenheid toeneemt en waarbij de zorgkosten gelijk blijven of zelfs dalen. Het digitaliseren van zorg (informatie en communicatie) vormt hierbij een belangrijk element. Lees meer over deze samenwerking.

Digitaal zorgplatform

In 2021 is Santeon breed een start gemaakt met een samenwerking op gebied van digitaliseren van de zorg. Samen bieden de ziekenhuizen patiënten straks een digitale voordeur waar zij terecht kunnen voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is.  Het doel van het digitale zorgplatform is het verbeteren van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg. Door krachten en initiatieven te bundelen wil Santeon één landelijk platform bieden met 24/7 dienstverlening. Het eerste go/no go moment passeerde in 2021 en inmiddels wordt in 2022 begonnen met het uitzetten van de eerste zorgpaden.