Binnen het Samen Beter programma werken de medewerkers van de zeven Santeon ziekenhuizen op verschillende gebieden met elkaar samen. Door het programma leren we van en met elkaar. Samen staan we voor het verbeteren van de zorgkwaliteit voor onze patiënten. We voorzien hen van betekenisvolle informatie, zodat ze samen met hun zorgverlener kunnen beslissen over de best passende zorg. Transparantie over behaalde resultaten vinden we belangrijk, net als openheid hierover naar de patiënten.

In 2021 heeft Santeon de volgende resultaten geboekt met het Samen Beter programma.

Een verbeterteam in tijden van crisis

Het afgelopen jaar was het tweede jaar waarin de wereld in de ban was van het coronavirus (ofwel COVID-19). Het verbetertraject Samen Beter is van grote toegevoegde waarde geweest tijdens de pieken van de coronacrisis. De Santeon ziekenhuizen werkten intensief samen aan een zorgaanpak die het beste werkte in deze tijd. Wat leverde deze samenwerking op en wat hebben we geleerd?

Lees meer over het Samen Beter COVID-19 verbetertraject.

Verbeterteam Covid-19

Vier nieuwe publicaties

Via het Samen Beter programma werken de Santeon ziekenhuizen aan het verbeteren van de zorg. Dit jaar zijn er vier nieuwe publicaties voor zorgprofessionals verschenen waarin de resultaten en verbeteringen worden gedeeld op gebied van longkankerprostaatkanker, reuma en geboortezorg.

Zo hebben we bij longkanker het herstel van de patiënt versneld en daarmee de ligduur na de operatie verkort door een gezamenlijk drainageprotocol te hanteren. Is er bij prostaatkanker een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij zenuwen rond de prostaat worden gespaard. Hebben we bij geboortezorg het aantal rupturen weten terug te dringen. En hebben we bij reuma de protocollen voor behandeling (keuze voor en dosering van medicatie) op elkaar afgestemd waarbij patiëntcomfort geoptimaliseerd is.

Naast het uitbrengen van de publicatie over reuma organiseerde Santeon in november het webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’. Lees meer over het webinar of kijk het hier terug.

Patiëntparticipatie binnen Santeon

Patiëntparticipatie is een essentiële voorwaarde voor waardevolle zorg binnen Santeon. Patiënten nemen immers iedere dag beslissingen die invloed hebben op hun gezondheid en herstel. We betrekken patiënten bij ons werk via patiëntpanels, expertteams en samenwerking met patiëntenorganisaties. Ook zijn we transparant in het delen van informatie en resultaten van onze zorg. Zo kan de patiënt actief meedenken en meebeslissen over zijn eigen behandelproces. Denk aan keuzes als: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken? In 2021 hebben de ziekenhuizen gewerkt aan een gezamenlijke visie op patiëntparticipatie binnen Santeon.

 

Jaarpublicatie calamiteitenonderzoek

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Soms zelfs met grote impact voor de patiënt, naasten en de betrokken zorgprofessionals. Deze calamiteiten worden zorgvuldig onderzocht, omdat we ervan willen leren en willen verbeteren, uiteraard met als doel om herhaling te voorkomen.

In juni is de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2021 verschenen.

Gepast gebruik van geneesmiddelen

Santeon vindt het belangrijk dat er goed en zorgvuldig wordt gekeken naar het inzetten van dure geneesmiddelen. Daarom zijn er voor deze geneesmiddelen medicatierichtlijnen ontwikkeld. In 2021 is het aantal behandelrichtlijnen voor dure geneesmiddelen uitgebreid naar negen aandoeningen.

De focus voor de toekomst ligt in het combineren van therapeutische zorgpaden met de uitkomsten die binnen het Samen Beter programma verzameld worden. Op die manier kunnen de Santeon ziekenhuizen nog scherper naar de effectiviteit van de ingezette middelen kijken.

Lees meer over de medicatierichtlijnen voor de negen aandoeningen.