Samen Beter Longkanker

resultaten

Longkanker (ook wel longcarcinoom genoemd) is een veelvoorkomende vorm van kanker met twee grote groepen; niet-kleincellige en kleincellige longkanker. In Nederland worden ieder jaar ruim 13.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd, waarvan zo’n 10% in één van onze Santeon ziekenhuizen. Longkankerpatiënten zijn vaker man dan vrouw: 56% om 44%. Op het moment van diagnose is meer dan 80% van de patiënten ouder dan 60 jaar en zo’n 30% zelfs ouder dan 75 jaar. Longkanker is het type kanker met een van de slechtste prognoses. Maar 20% van de patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. Eén van de oorzaken daarvan is dat de ziekte doorgaans begint met onopvallende klachten, zoals hoesten of vermoeidheid. Daardoor wordt de diagnose vaak laat gesteld. Daarnaast lijden veel longkankerpatiënten tegelijkertijd ook aan andere aandoeningen, zoals hoge bloedruk, diabetes of een hartaandoening.

Voor de behandeling van longkanker hebben de zeven ziekenhuizen elkaars resultaten met elkaar vergeleken. Dit is terug te lezen in de bladerbare PDF onderaan de pagina. Het Samen Beter Longkanker boekje/ rapport is ook te downloaden.

Het drainageprotocol wat in onderstaand rapport vermeld wordt is hier na te lezen.