Samen Beter Longkanker

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met longkanker

Bij longkanker (medische term: longcarcinoom) zit er een tumor in de longen. Longkanker kent twee grote groepen: kleincellige en niet-kleincellige longkanker. Bij kleincellige longkanker zijn de kankercellen kleiner dan de normale longcellen en kunnen zij zich razendsnel vermenigvuldigen. Bij niet-kleincellige longkanker zijn de kankercellen even groot of groter dan de normale cellen en groeit de tumor langzamer.

Elk jaar krijgen ruim 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn 60 jaar of ouder.
(Bron: Longkanker Nederland)

Het Samen Beter programma richt zich op niet-kleincellige longkanker.

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de patiënten die onder behandeling zijn bij een Santeon ziekenhuis en de zorg die wij hen bieden. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven.

Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’. Als laatste is er ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

 

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis. Verwezen patiënten die (gedeeltelijk) in een Santeon ziekenhuis behandeld worden, zijn hierin niet meegenomen.

Periode: 2018

358 patiënten

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Leeftijd

28% < 65 jaar
42% tussen 65 – 74 jaar
30% ≥ 75 jaar

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker (stadium I of II) die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Geslacht

Man
Vrouw
52% man
48% vrouw

Hier ziet u de verdeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker in stadium I en II. Patiënten in stadium III en IV zijn in dit figuur niet meegenomen.

Periode: 2018

Verdeling per stadium

68%
Stadium I
32%
Stadium II

Onderzoek

Chemo-immunotherapie bij longkankerpatiënten

De combinatie van chemo- en immunotherapie is de meest toegepaste behandeling voor patiënten met uitgezaaide longkanker (longkanker stadium IV). Uit onderzoek van het Samen Beter programma naar uitkomstdata van longkankerpatiënten binnen de Santeon ziekenhuizen is echter gebleken dat patiënten met uitgezaaide longkanker vaak vroegtijdig stoppen met chemotherapie omdat deze te zwaar valt. In bijgaande infographic staat het onderzoek beschreven en staan de belangrijkste bevindingen. Op basis van deze resultaten is een ‘patiënten zoals ik omgeving’ ontwikkeld, die is opgenomen in de Longkanker keuzehulp.

Download PDF
Resultaat

Drainageprotocol

Na een operatie aan de longen is er doorgaans sprake van veel wondvocht tussen het longvlies en het borstvlies. Een drain zorgt ervoor dat dit vocht wordt afgezogen. Een vergelijking tussen de Santeon ziekenhuizen liet zien dat het beleid ten aanzien van drainage onderling behoorlijk verschilde. Daarom is er een Santeon drainageprotocol ontwikkeld.
Postoperatief drainbeleid na thoraxchirurgie- Samen Beter Longkanker juni 2021