Samen Beter Reuma

Samen beter

Inflammatoire Artritis (reuma)

Reuma is een verzamelnaam voor een groep chronische aandoeningen. Het zijn allemaal ziektes aan het bewegingsapparaat, dat bestaat uit gewrichten, spieren, pezen en botten. Grofweg zijn de aandoeningen onder te verdelen in drie categorieën: ontstekingsreuma, artrose en wekedelen reuma.

1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Reuma heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten. Ze hebben bijvoorbeeld last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. Bij de meeste vormen van reuma zijn de klachten goed te behandelen, maar reuma zelf is nog niet te genezen.
(Bron: reumanederland)

Het Samen Beter Programma richt zich op ontstekingsreuma, één van de meest voorkomende vormen van reuma. De medische term hiervoor is reumatoïde artritis, wat valt onder inflammatoire artritis, een groep reumatologische aandoeningen.

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zorg die Santeon ziekenhuizen bieden voor patiënten met reuma en de uitkomsten van deze zorg. Hierbij geldt dat onderstaande informatie betrekking heeft op patiënten met reumatoïde artritis (ontstekingsreuma). We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met ontstekingsreuma dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis. Dit betreffen cijfers van het Maasstad Ziekenhuis, het MST en het St. Antonius.

Periode: 2017 t/m 2020

899 nieuwe reumapatiënten

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met ontstekingsreuma die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2017 t/m 2020

Geslacht

Man
Vrouw
34% man
66% vrouw

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met ontstekingsreuma die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2017 t/m 2020

Leeftijd

32% < 50 jaar
24% tussen 50 – 59 jaar
20% tussen 60 – 69 jaar
19% tussen 70 – 79 jaar
4% ≥ 80 jaar

Transparant

Webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’

Het verbeterteam Inflammatoire Artritis heeft eind 2021 een webinar gegeven waarin diverse zorgprofessionals, patiënten en data-analisten stil stonden bij de kracht en werking van het Samen Beter programma. Ook deelden zij hun visie op de belangrijkste ontwikkelingen binnen de reumazorg.
Je kunt het webinar hier terugkijken.