Dure geneesmiddelen

farmacotherapie en farmacie

Betaalbare zorg

Binnen Santeon streven we naar doelmatige zorg: de beste therapie voor de beste prijs. Zo willen we de zorgkosten van dure geneesmiddelen beheersbaar houden en leveren we onze maatschappelijke bijdrage. 

Als u onder behandeling bent bij een medisch specialist, kan het zijn dat u behandeld wordt of gaat worden met geneesmiddelen. Die kunnen uiteenlopen van een paracetamol die u ook bij de drogist kunt krijgen, tot complexe middelen voor het genezen van ziektes zoals kanker of het onderdrukken van gevolgen van aandoeningen die chronisch en dus blijvend zullen zijn. 

Santeon maakt zich hard voor de beste therapie voor iedere patiënt en tegelijkertijd ook de beste prijs voor geneesmiddelen. Zo willen we de zorg betaalbaar houden en voorkomen we dat uw zorgpremie onnodig hoog oploopt. We maken hierover afspraken met uw zorgverzekeraar.  

Santeon heeft een inkoopbeleid voor reguliere geneesmiddelen (zoals paracetamol) en complexe middelen voor hoog complexe aandoeningen in de oncologische hoek, zoals als reumatologiemaag, darm– en leveraandoeningen. Voor deze laatste groep spreken we ook wel over dure geneesmiddelen, waarover in de politiek en media veel te doen is.  

Er is veel aandacht rondom dure geneesmiddelen. Omdat patenten van geneesmiddelen aflopen, mogen deze geneesmiddelen door meerdere fabrikanten worden gemaakt met toestemming van de Nederlandse en Europese autoriteiten. De concurrentie tussen de verschillende fabrikanten zorgt voor een lagere prijs. Zorgverzekeraars stimuleren het gebruik van geneesmiddelen tegen lagere kostenom de zorg betaalbaar te houden. 

Bij Santeon streven we naar doelmatige zorg: de beste therapie voor de beste prijs. Door het efficiënt inzetten van dure geneesmiddelen, dalen de zorgkosten. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt het best passende geneesmiddel voor te schrijvenzijn er richtlijnen ontwikkeld door multidisciplinaire werkgroepen met professionals van alle zeven Santeon ziekenhuizen. De kosten die onze ziekenhuizen besparen op geneesmiddelen, worden vervolgens weer ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, meer gepaste zorg aan te bieden of gaat richting de verzekeraars om de stijging in de zorgkosten te drukken. 

 

Binnen deze Santeon richtlijnen wordt een voorkeursbeleid (preferentiebeleid) gehanteerd bij het voorschrijven van dure geneesmiddelen als er geen klinisch relevante verschillen tussen de middelen zijn. Daarnaast mogen er geen individuele patiëntkenmerken zijn die de keuze in de weg staan. Het voorkeursbeleid is van toepassing binnen het kader van de betreffende (sub)indicaties in de richtlijnen van de middelen. 

Formulier

Aanvragen richtlijnen

De Santeon richtlijnen zijn voor iedereen toegankelijk. U vraagt ze eenvoudig aan via onderstaand aanvraagformulier. De richtlijnen worden per e-mail verstuurd. Er zijn richtlijnen voor: 

  1. Coloncarcinoom 
  2. Prostaatcarcinoom 
  3. Mammacarcinoom 
  4. MDL 
  5. Reuma 
  6. Psoriasis 
  7. Hematologie 
  8. Longoncologie
  9. Ernstig astma 

Aanvraagformulier Santeon richtlijnen