Om continue verbetering in de zorg te realiseren biedt Santeon professionals een plezierige werkomgeving, uitdagende projecten en een breed trainingsaanbod, waarbij het doen van onderzoek en kennisuitwisseling wordt gestimuleerd. In 2021 hebben we meer inhoud gegeven aan speciale programma’s voor verpleegkundigen en specialisten binnen Santeon. Met als belangrijke mijlpaal de installatie van de Verpleegkundige Staf Santeon. Hiermee is verpleegkundig zeggenschap naar een hoger niveau getild.

Installatie Verpleegkundige Staf Santeon

In 2021 vond voor de derde keer (dit keer online) een congres plaats voor en door de verpleegkundigen van alle Santeon ziekenhuizen. Het webinar stond in het teken van het versterkingspropgramma Santeon Spirit. Hiermee stimuleren we verpleegkundigen in hun professionele ontwikkeling en werken we aan de innovatie van verpleegkundige patiëntenzorg. Tijdens dit webinar werd ook de Verpleegkundige Staf Santeon geïnstalleerd. Hiermee versterken de Santeon ziekenhuizen verpleegkundig zeggenschap op bestuurlijk niveau en binnen hun eigen ziekenhuizen.

Santeon Specialist

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken 2.100 medisch specialisten.
Ze werken met elkaar samen door uitwisseling van kennis en expertise,
waarbij het gebruik van nieuwe werkwijzen wordt gestimuleerd.
Het gemeenschappelijke doel is om samen de waardegedreven patiëntenzorg te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op: betere uitkomsten, een betere ervaring van de zorg door patiënten, lagere kosten en medische specialisten die vakkundig, vitaal en bevlogen zijn. In 2021 zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van een programma voor de Santeon specialist (peer support/coaching, buddy/mentor).