De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Experiment Uitkomstindicatoren aan het toegankelijk maken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Patiënten krijgen deze uitkomstinformatie op maat, zodat zij samen met de zorgverlener beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. In 2021 is zijn er mooie resultaten geboekt binnen het Experiment. Zo is er gewerkt aan een toolbox met bouwstenen voor uitkomstgerichte zorg en is er meer zichtbaarheid gegeven aan keuze-ondersteunde tools bij borstkanker en chronische nierschade door middel van een communicatiecampagne.

Toolbox met bouwstenen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren is ontwikkeld, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. In 2021 is er gewerkt aan een toolbox met bouwstenen voor uitkomstgerichte zorg.
Lees meer over de bouwstenen; keuze-ondersteunende interventies zoals keuzehulpen, dashboards, patiëntgerichte infographics, maar ook factsheets, procesbeschrijvingen, ervaringen en geleerde lessen die binnen het Experiment zijn opgedaan over het verzamelen, toepassen en gebruiken van zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer. De basis vormt de patient journey uitkomstgerichte zorg.

Patiëntgerichte infographics

Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk om ook voor patiënten transparant te zijn over onze zorguitkomsten. Patiënten krijgen hierdoor een betere verwachting van de zorg en de uitkomsten van zorg in de Santeon ziekenhuizen. In 2021 hebben we verschillende infographics aangepast en ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld een patiëntgerichte infographic voor patiënten met nierschade ontwikkeld. Deze infographic biedt een overzicht van klinische resultaten van zorg. Lees meer in de procesbeschrijving waarin wordt beschreven hoe de patiëntgerichte infographic nierschade tot stand is gekomen.

Gebruik van dashboards

Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren zijn in het afgelopen jaar dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd voor gebruik in de spreekkamer. Voor borstkankerpatiënten is een zogenaamd patients-like-me dashboard ontwikkeld. Patients-like-me dashboards geven patiënten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke keuzes patiënten in een vergelijkbare situatie hebben gemaakt. Hierdoor zijn ze beter in staat om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende zorg. Ook hebben de Santeon ziekenhuizen een dashboard ontwikkeld voor patiënten met nierschade om ervoor te zorgen dat nierpatiënten goed voorbereid het gesprek met hun arts aan kunnen gaan. Via het dashboard kunnen de patiënt en zorgverlener in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en ingevulde vragenlijsten zijn en kunnen patiënten alvast vragen voor hun zorgverlener opschrijven.