Jaaroverzicht 2020

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke, open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. De feiten, cijfers en hoogtepunten van 2020 zijn verwerkt in dit jaaroverzicht.

 

Maurice van den Bosch

Maurice van den Bosch

Voorzitter Santeon

“De aankomende jaren gaan we met real-time Value-Based Health Care de zorg voor onze patiënten nationaal en internationaal verder verbeteren. De unieke combinatie van bevlogen medische professionals in de zeven ziekenhuizen en collectieve inzet op slimme data-technologie, is de innovatiekracht van Santeon. Samen voorop in vernieuwing.”

“2020 stond in het teken van de enorme impact van de coronacrisis – op de samenleving, op patiënten, en op onze professionals. Samen met zeer gemotiveerde IC-artsen en -verpleegkundigen besloten we om de verbetercyclusaanpak ook op onze COVID-19 behandelingen toe te passen, waarmee we het waardegedreven zorgprogramma in de Santeon ziekenhuizen naar 15 patiëntgroepen hebben uitgebreid. Ook hebben we bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek, zoals de beschermende werking van het BCG-vaccin. Bovendien hebben we grote stappen gezet in de inzet van keuzehulpen voor samen beslissen op basis van uitkomstdata voor patiënten met borstkanker, CVA, of chronisch nierfalen – mede mogelijk gemaakt door ZonMW en VWS. De lessen daarvan delen we breed zodat iedereen in Nederland daarvan kan leren. Kortom, 2020 was een bewogen maar toch ook inspirerend jaar.”

Pieter de Bey

Pieter de Bey

Directeur

Feiten en cijfers

Als we de cijfers van de zeven Santeon ziekenhuizen samen bij elkaar op tellen krijgen we dit overzicht. Let op; het verschil in medewerkers ten opzichte van 2019 is te verklaren doordat er vanaf 2020 in FTE wordt gerekend in plaats van aantallen

33.800

medewerkers

2.300

medisch specialisten

1.000

artsen in opleiding

9.700

verpleegkundigen

11%

nationaal volume ziekenhuiszorg

359.000

ziekenhuisopnames en dagbehandelingen

108.000

operaties

3 miljard

zorgomzet per jaar

Jaaroverzicht 2020 behandelingen Samen BeterIn 2020 behandelden de Santeon ziekenhuizen in totaal 65.000 patiënten voor 15 aandoeningen met een verbetertraject.

Hoogtepunten 2020

Nieuwe website

Website Santeon in een nieuw jasje

In januari zijn we overgegaan naar een vernieuwde website. Niet alleen het uiterlijk is vernieuwd, ook de inhoud van de website heeft een upgrade gekregen, waarbij de focus ligt op het delen van onze resultaten. Voor de Santeon verbetercycli starten we met het delen van de resultaten voor borstkanker, heupartrose en CVA (incl. infographic).

Nieuwe voorzitter

Santeon heeft een nieuwe voorzitter: prof. dr. Maurice van den Bosch, tevens bestuursvoorzitter van OLVG in Amsterdam. Maurice van den Bosch nam op 15 mei de bestuursfunctie over van Douwe Biesma, bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Douwe Biesma heeft na ruim drie jaar het voorzitterschap van Santeon neergelegd.

Lees meer

COVID-19 verbetercyclus

Het afgelopen jaar is de wereld overvallen door het coronavirus (ofwel COVID-19). 1 op de 6 bewezen coronapatiënten in Nederland is behandeld in een Santeon ziekenhuis. Coronazorg is nieuw en intensief, rondom het ziekteverloop zijn nog veel zaken onbekend. De Santeon ziekenhuizen werken intensief samen, zo ontwikkelde OLVG een app en worden de best practices gedeeld.
Lees meer

VBHC Prize

Het verbeterprogramma Samen Beter heeft de internationale Value-Based Health Care Prize 2020 gewonnen. De prijs is online uitgereikt via een persoonlijke videoboodschap van Michael Porter, één van de grondleggers van VBHC. Het Maasstad Ziekenhuis won de Collaboration Award 2020 met het Joint Value zorgnetwerk.

Lees meer

BCG-vaccin tegen COVID-19

Via 22 ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s en de 7 Santeon ziekenhuizen, is er onderzocht of het vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) bescherming kon bieden tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. De studie is opgezet op verzoek van het ministerie van VWS en gecoördineerd door UMC Utrecht.
Lees meer

Verpleegkundig webinar

Op 13 november 2020 is (live) het Verpleegkundig webinar ‘Samen sterk als Santeon’ uitgezonden vanuit een tijdelijke studio. Meer dan 400 collega’s zaten in de virtuele wereld van verpleegkundig leiderschap, innovatie, de lancering van de verpleegkundige kennisbank, de Santeon Spirit en uitreiking van de Verpleegkundige Verbeterprijs 2020.

Lees meer

‘Waardegedreven zorg, droom of werkelijkheid’

In dit boek reflecteren een dertigtal ervaringsdeskundigen op tien jaar ervaring met waardegedreven zorg binnen de Santeon ziekenhuizen. Naast successen en uitdagingen voor de toekomst komen ook de risico’s en valkuilen in aan bod. Het boek is een antwoord op de toenemende interesse bij professionals binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen om met waardegedreven zorg aan de slag te gaan.

Lees meer

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Experiment Uitkomstindicatoren aan het toegankelijk maken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. In 2020 zijn de eerste bouwstenen voor het gebruik van zorguitkomsten beschikbaar gekomen: interventies zoals de Borstkanker nacontrole keuzehulp, de CVA keuzehulp en de Nierfalen keuzehulp zijn in gebruik genomen en de eerste geleerde lessen zijn verspreid. Ook is scholing voor zorgprofessionals van start gegaan.

Lees meer

HIPS sprint samen naar het Santeon Informatie Model

In 2020 zijn er met verschillende disciplines van de Santeon ziekenhuizen grote stappen gezet in de realisatie van het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS). Met als hoogtepunt de HIPS sprintweek waarin diverse VBHC data-analisten en Business Intelligence specialisten hebben samengewerkt om de eerste versie van het Santeon Informatie Model op te leveren. Deze versie (inmiddels het Model van Nijkerk genoemd) bevat Santeon brede afspraken over de te hanteren veldtyperingen en codestelsels waarmee we samen tot een geharmoniseerde data-laag in elk ziekenhuis kunnen komen.

Uitbreiding Samen Beter aandoeningen

In 2020 groeide het aantal aandoeningen met een Samen Beter- verbetercyclus in de Santeon ziekenhuizen van 13 naar 15. Inmiddels analyseren, vergelijken en verbeteren we de zorg rondom borst-, prostaat-, long- en darmkanker, heupartrose, CVA (beroerte), chronische nierschade, geboortezorg, reuma, coronairlijden en IBD (Inflammatory Bowel Disease), diabetes, heupfractuur, knie artrose en COVID-19.

Lees meer

Professionals

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 800 professionals binnen de Samen Beter verbeterprogramma’s aan betere uitkomsten voor onze patiënten.

800 professionals in verbeterteams