Mogelijke calamiteit?

Santeon leert en verbetert!

De intensieve samenwerking tussen onze ziekenhuizen biedt mogelijkheden om te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door best practices en innovaties van elkaar over te nemen. Maar ook als de zorg soms niet verloopt zoals verwacht, is dit juist een kans om van elkaar te leren. Door open naar elkaar te zijn over wat er mis is gegaan in één ziekenhuis, is het een kans voor de andere ziekenhuizen na te gaan of er risico’s zijn. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat er bij hen iets soortgelijks gebeurt. Voorop blijft staan dat een calamiteit veel impact heeft op de patiënt, naasten en betrokken zorgverleners.

Dit jaar publiceren we alweer onze derde gezamenlijke jaarpublicatie over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen. In de eerste edities benoemden we vooral de cijfers en gaven we voorbeelden van casussen die zich in de ziekenhuizen hebben afgespeeld. Dit jaar maken we de verschuiving naar het leren: wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kun je de calamiteiten bespreekbaar maken? En hoe kunnen andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Dit is zowel binnen elk ziekenhuis als in Santeon verband het belangrijkste doel van calamiteitenonderzoek: leren van elkaar om (herhaling van) calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat hebben we geleerd?
We hebben in 2022 gemerkt dat het zinvol is om calamiteiten te bespreken en te delen met verschillende zorgverleners binnen het ziekenhuis. Zo kunnen verbeteringen ook op afdelingen door worden gevoerd waar een calamiteit zich niet heeft afgespeeld. Doordat meer Santeon collega’s weten wat zich heeft voorgedaan, creëren we een bredere bewustwording en kan een grotere groep zorgverleners meedenken over het nog beter en veiliger maken van de zorg. Ook het delen van de verbeteringen buiten het eigen ziekenhuis, in de andere Santeon ziekenhuizen, heeft mooie resultaten opgeleverd. In de beschreven voorbeelden in deze jaarpublicatie geven we een inkijk in hoe we als Santeon geleerd en verbeterd hebben. Want ook leren, moet geleerd worden.

jaarpublicatie

Calamiteitenonderzoek