Samen Beter Knie-artrose

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met knie-artrose

Bij artrose in de knie raakt het kraakbeen in het kniegewricht beschadigd of verdwijnt het toenemend. Dit leidt, door slijtage en versmalling van de gewrichtsspleet, in de knie tot pijn en stijfheid. Het chronische en progressieve karakter van de ziekte doet een grote aanslag op het normaal functioneren.

In 2019 kregen bijna 48.700 mensen in Nederland de diagnose knie-artrose. Knie-artrose is daarmee de meest voorkomende artrose en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

(Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn).

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de patiënten die onder behandeling zijn bij een Santeon ziekenhuis en de zorg die wij hen bieden. Hierbij geldt dat onderstaande informatie betrekking heeft op patiënten met knie-artrose.

We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met knie-artrose dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

1795 patiënten met een knieprothese

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

Leeftijd

16% < 60 jaar
32% tussen 60 – 70 jaar
52% > 70 jaar

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

Geslacht

Man
Vrouw
38% man
62% vrouw

Hier ziet u de verdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis per BMI klasse.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

BMI

0 % BMI < 18,5
ondergewicht
15% BMI 18,5 -24,9
normaal gewicht
39% BMI 25 – 30
overgewicht
45% BMI > 30
obesitas

Hier ziet u de medische conditie van de patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

Medische conditie

71% gezonde en/of patiënten met een lichte aandoening
29% patiënten met een ernstige aandoening

Hier ziet u de verdeling van type protheses die binnen de Santeon ziekenhuizen gegeven worden.

Periode: juli 2020 t/m juni 2021

Type prothese

82% totale knieprothese
17% halve knieprothese
1% knieschijf-prothese