Samen Beter Knie-artrose

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met knie-artrose

Bij artrose in de knie raakt het kraakbeen in het kniegewricht beschadigd of verdwijnt het toenemend. Dit leidt, door slijtage en versmalling van de gewrichtsspleet, in de knie tot pijn en stijfheid. Het chronische en progressieve karakter van de ziekte doet een grote aanslag op het normaal functioneren.

In 2019 kregen bijna 48.700 mensen in Nederland de diagnose knie-artrose. Knie-artrose is daarmee de meest voorkomende artrose en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

(Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn).

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de patiënten die onder behandeling zijn bij een Santeon ziekenhuis en de zorg die wij hen bieden. Hierbij geldt dat onderstaande informatie betrekking heeft op patiënten met knie-artrose.

We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal patiënten met knie-artrose dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

2.569 patiënten met een knieprothese

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Leeftijd

15% < 60 jaar
38% tussen 60 – 70 jaar
47% > 70 jaar

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Geslacht

Man
Vrouw
36% man
64% vrouw

Hier ziet u de verdeling van patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis per BMI klasse.

Periode: 2018

BMI

0 % BMI < 18,5
ondergewicht
15% BMI 18,5 -24,9
normaal gewicht
37% BMI 25 – 30
overgewicht
48% BMI > 30
obesitas

Hier ziet u de medische conditie van de patiënten met knie-artrose die onder behandeling zijn in een Santeon ziekenhuis.

Periode: 2018

Medische conditie

74% gezonde en/of patiënten met een lichte aandoening
26% patiënten met een ernstige aandoening

Hier ziet u de verdeling van type protheses die binnen de Santeon ziekenhuizen gegeven worden.

Periode: 2018

Type prothese

88% totale knieprothese
11% halve knieprothese
1% knieschijf-prothese