Samen Beter Borstkanker

Samen Beter

Betere zorg voor borstkankerpatiënten

Borstkanker (medische term: mammacarcinoom) is een kwaadaardige tumor die op diverse plekken in de borst kan ontstaan. Borstkanker kan worden opgemerkt doordat er iets verandert in de borst. De behandeling bestaat vaak uit een operatie, bestraling en/of medicijnen, zoals chemotherapie of anti-hormonale therapie. 

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Het is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Circa 80% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder.
(Bron: 
borstkankervereniging)

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zorg die Santeon ziekenhuizen bieden voor borstkankerpatiënten en de uitkomsten van deze zorg. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven.

Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’. Als laatste is er ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

De getoonde resultaten gaan over de groep geopereerde borstkankerpatiënten met de diagnose DCIS en invasieve borstkanker stadium I t/m III. Resultaten voor patiënten met uitgezaaide borstkanker worden niet getoond.

U ziet hier het aantal patiënten per stadium met invasieve borstkanker in stadium 1 t/m 3. Dit zijn de aantallen exclusief de diagnose DCIS en uitgezaaide borstkanker.

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid:

Stadium 1: De tumor in de borst is kleiner dan 2 centimeter en er zijn geen uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel.

Stadium 2: De tumor is tussen de 2 en 5 centimeter groot. Er kunnen uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel of het borstbeen zitten, maar er zijn geen uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 3: De tumor is groter dan 5 centimeter. Er kunnen uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten.

Stadium 1, 2 en 3
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018-2019 (n=2822)

Aantal patiënten per stadium

Hier ziet u het totaal aantal borstkankerpatiënten onderverdeeld per stadium dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis. Het grootste gedeelte van de borstkankerpatiënten heeft borstkanker in stadium I.

2822
70% stadium I
21% stadium II
9% stadium III

Hier ziet u de percentages borstkankerpatiënten per BMI klasse. Het totaal telt niet op tot 100% i.v.m. patiënten met een onbekend BMI.
 
Periode: 2018-2019

BMI

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

1% BMI < 18,5 Ondergewicht
39% BMI 18,5 – 24,9 Normaal gewicht
32% BMI 25 – 30 Overgewicht
26% BMI > 30 Obesitas

Hier ziet u de leeftijdsverdeling binnen de groepen borstkankerpatiënten. 

Periode: 2018-2019

Leeftijd

19% van de patiënten
is jonger dan 50 jaar
67% van de patiënten
is tussen 50 en 74 jaar
14% van de patiënten
is 75 jaar of ouder

Behandelingen

Nadat de diagnose borstkanker is gesteld volgt doorgaans zo snel mogelijk een behandeling. In onderstaande infographic laten we de resultaten zien van de behandelingen die in de Santeon ziekenhuizen worden uitgevoerd. Welke behandeling u krijgt en het beste bij u past, wordt bepaald samen met de zorgverlener.

Neo-adjuvante therapie

}
Sluiten

Operatie

}
Sluiten

Adjuvante therapie

}
Sluiten

Complicaties chemotherapie

}
Sluiten

Bestraling

}
Sluiten

Korte en lange termijn gevolgen

Bij de behandeling van kanker ondervindt u korte en lange termijn gevolgen. Deze spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van uw leven. Hieronder geven we een overzicht van de meest voorkomende gevolgen. Dit overzicht is tot stand gekomen door vragenlijsten, waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met haar gaat.

Kwaliteit van leven

Voor de vragen die vallen onder kwaliteit van leven liggen de scores tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe hoger de kwaliteit van leven op dit onderdeel wordt ervaren. De scores zoals worden vermeld, betreffen de gemiddelde scores van ruim 400 borstkankerpatiënten onder behandeling in OLVG, Maasstad ziekenhuis, Martini ziekenhuis en Catharina ziekenhuis een jaar na de start van de behandeling. Voor meer informatie over kwaliteit van leven in het algemeen, kunt terecht op de website van de Borstkanker Vereniging (https://www.borstkanker.nl/).

84 Fysiek functioneren
84 Lichaamsbeeld
82 Sociaal functioneren
78 Cognitief functioneren
72 Emotioneel functioneren
72 Algemeen dagelijks functioneren
71 Algemene kwaliteit van leven
71 Toekomst perspectief
54 Plezier in seks
22 Seksueel functioneren

Symptomen en klachten

Voor de vragen die vallen onder symptomen en klachten liggen de scores tussen 0 en 100. Hoe lager de score, hoe minder de ervaren klachten zijn. De scores zoals worden vermeld, betreffen de gemiddelde scores van ruim 400 borstkankerpatiënten onder behandeling in OLVG, Maasstad ziekenhuis, Martini ziekenhuis en Catharina ziekenhuis een jaar na de start van de behandeling. Voor meer informatie over een van deze klachten of symptomen, kunt u terecht op de website van de Verwijsgids Kanker (https://www.verwijsgidskanker.nl).

33 Vermoeidheid
30 Slapeloosheid
24 Pijn
17 Borst symptomen (zoals pijn of jeuk)
15 Arm symptomen (zoals pijn of zwelling)
14 Kortademigheid
12 Obstipatie
9 Gebrek aan eetlust
7 Diarree
4 Misselijkheid/ braken