Samen Beter Borstkanker

resultaten

Betere zorg voor borstkankerpatiënten

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 mensen de diagnose borstkanker, waarvan bijna 150 mannen. 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Borstkanker is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Voor het dertigste levensjaar is deze kans klein. Circa 80% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder. Het aantal borstkanker diagnoses zal de komende jaren stijgen. (Bron: borstkanker.nl).

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom borstkankerpatiënten. De resultaten hiervan leest u hier.

Toelichting resultaten

In onderstaande infographic laten we de resultaten zien van DCIS (voorstadium borstkanker) en invasief (diagnose borstkanker). De Santeon ziekenhuizen behandelen ook patiënten met gemetastaseerde (uitgezaaide) borstkanker. In de toekomst zullen hiervan ook de resultaten worden getoond.
Deze infographic geeft voornamelijk chirurgische uitkomsten en deels oncologische uitkomsten weer. Ook deze uitkomsten worden de komende tijd aangevuld met uitkomsten die betrekking hebben op radiologie, plastische chirurgie, etc.
De data in de infographic omvat alleen de in het ziekenhuis behandelde borstkanker patiënt (geen verwezen patiënten) en alleen vrouwen.

SANTEON PRESTATIES

Resultaten Santeon

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid:

DCIS: voorstadium borstkanker
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Stadium 1: De tumor in de borst is kleiner dan 2 centimeter en er zijn geen uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten, maar er zijn geen uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 2: De tumor is tussen de 2 en 5 centimeter groot. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel of het borstbeen zitten, maar er zijn geen uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 3: De tumor is groter dan 5 centimeter. Er kunnen ook uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel zitten.

Stadium 1, 2 en 3
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Aantal patiënten per stadium

Er zijn verschillende soorten borstkanker die onderverdeeld worden in verschillende stadia.

DCIS 522
1375
61% Stadium I
33% Stadium II
6% Stadium III

Aantal patiënten

DCIS

Invasief

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522). De getallen tellen niet op tot 100%, omdat niet van iedereen de BMI bekend is.

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375). De getallen tellen niet op tot 100%, omdat niet van iedereen de BMI bekend is.

 

BMI

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

1% BMI < 18,5
Ondergewicht
39% BMI 18,5 – 24,9
Normaal gewicht
27% BMI 25 – 29,9
Overgewicht
22% BMI > 30
Obesitas
1% BMI < 18,5
Ondergewicht
37% BMI 18,5 – 24,9
Normaal gewicht
29% BMI 25 – 29,9
Overgewicht
24 % BMI > 30
Obesitas

BMI

DCIS

Invasief

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Leeftijd

13% Van de patiënten is
jonger dan 50 jaar
81% Van de patiënten is
tussen 50 en 74 jaar
6% Van de patiënten is
75 jaar of ouder
19% Van de patiënten is
jonger dan 50 jaar
67% Van de patiënten is
tussen 50 en 74 jaar
14% Van de patiënten is
75 jaar of ouder

Leeftijd

DCIS

Invasief

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose DCIS of invasieve borstkanker in de periode januari t/m april 2018 (N=532). Follow-up t/m 6 maanden na diagnose.

Vanwege de voornamelijk kleine tellers (n<10) is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze data.

Aanvullend radiologisch onderzoek

Iedereen krijgt een mammagrafie en echo, maar er kan aanvullend onderzoek nodig zijn om de juiste diagnose te bepalen.

39% MRI Scan
14% PET-scan
11% CT Scan
2% SPECT Scan
3% Botscan

Aanvullend radiologisch onderzoek (DCIS en Invasief)

Borstsparend: Sparend wil zeggen dat slechts een deel van de borst verwijderd hoeft te worden en de eigen borst behouden blijft.
Borst amputatie zonder directe reconstructie: de hele borst wordt verwijderd.
Borst amputatie met directe reconstructie: de hele borst wordt verwijderd. In de meeste gevallen is het mogelijk om direct na de verwijdering een reconstructie te verrichten.

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1375).

Primaire operatietype

Er zijn verschillende type operaties mogelijk voor de behandeling van borstkanker.

74% Borst besparend
14% Borst amputatie zonder
directe reconstructie
12% Borst amputatie met
directe reconstructie
73% Borst besparend
20% Borst amputatie zonder
directe reconstructie
7% Borst amputatie met
directe reconstructie

Primaire operatietype

DCIS

Invasief

Een schildwachtklierprocedure is een operatie waarbij de chirurg de schildwachtklier opzoekt en verwijdert. Het doel van deze procedure is om uitzaaiingen in de lymfeklieren zo vroeg mogelijk te ontdekken.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=522).

Schildwachtklierprocedure

Het percentage schildwachtklierprocedures

DCIS
57%
43%
Wel
Niet

Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 plus de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=1855).

Vanwege de kleine tellers (n<10) is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van deze data.

Heroperatie complicaties

Complicaties kunnen na een operatie ontstaan waardoor een heroperatie nodig is.

1% Patiënten met heroperatie na wondinfectie
1% Patiënten met heroperatie na nabloeding

Heroperatie complicaties (DCIS en Invasief)

Het percentage patiënten met een borstsparende operatie die op dezelfde dag weer naar huis mogen.

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=379 patiënten met borstsparende operatie).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=978 patiënten met borstsparende operatie).

Borstsparende operaties zonder klinische opname (in dagverpleging)

80%
72%

Borstsparende operaties zonder klinische opname (in dagverpleging)

DCIS

Invasief

Het kan gebeuren dat een patiënt met een borstsparende operatie een heroperatie moet ondergaan, omdat er kankercellen zijn achter gebleven (positief snijvlak).

DCIS
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose DCIS in 2017/2018 (n=373 patiënten met borstsparende operatie zonder neo-adjuvante therapie).

Invasief
Gebaseerd op de totale groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2018 (n=832 patienten met borstsparende operatie zonder neo-adjuvante therapie).

Vanwege de kleine tellers (n<10) is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van deze data.

Heroperatie positief snijvlak

5%
Patiënten met heroperatie na positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
6%
Patiënten met een positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
2%
Patiënten met heroperatie na positief snijvlak bij primair borstsparende operatie
3%
Patiënten met een positief snijvlak bij primair borstsparende operatie

Heroperatie positief snijvlak

DCIS

Invasief

Percentage patiënten met minimaal één ongeplande opname tussen start chemotherapie en 30 dagen na stop chemotherapie.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018 (n=1021 patiënten met chemotherapie).

Ongeplande opname bij chemotherapie

Door chemotherapie kan het voorkomen dat een patiënt ongepland opgenomen moet worden.

Invasief
21%

Ongeplande opname als gevolg van chemotherapie

Invasief

Trastuzumab kan gebruikt worden bij patiënten met HER2-positieve borstkanker, zowel bij uitgezaaide als niet-uitgezaaide borstkanker. Trastuzumab kan zowel voor de operatie (neo-adjuvant) als na de operatie (adjuvant) gegeven worden. Trastuzumab is zo ontwikkeld dat het bindt aan HER2. Wanneer trastuzumab bindt aan de HER2-receptor, remt het de groei en deling van tumorcellen doordat het groeisignaal de cel niet meer kan bereiken. Mogelijke bijwerkingen zijn griepachtige klachten, zoals rillingen en koorts en vermoeidheid, maar ook achteruitgang van de hartfunctie is een mogelijke bijwerking.

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018 (n=263 patienten met trastuzumab).

Vanwege de voornamelijk kleine tellers (n<10) is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de data.

Patiënten voortijdig gestopt met trastuzumab

Invasief
8%

Patiënten voortijdig gestopt met trastuzumab

Invasief

Gebaseerd op de groep patiënten met diagnose invasieve borstkanker in 2017/2018 (n=264 ongeplande opnames bij n=1021 patiënten met chemotherapie).

Oorzaken ongeplande opnames

Door chemotherapie kan het voorkomen dat een patiënt ongepland opgenomen moet worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Invasief
32% Neutropene koorts
Neutropenie betekent een tekort aan witte bloedcellen. Hierdoor is de kans groter op besmetting met bacteriën of virussen. En dit kan een koortsig of rillerig gevoel als gevolg hebben.
21% Koorts (niet neutropeen)
24% Gastro-intestinale klachten
Dit zijn klachten zoals diarree, buikpijn en braken.
23% Overige redenen

Oorzaken ongeplande opnames als gevolg van chemotherapie

Invasief

samen beter

Wat zijn de verbeterpunten voor patiënten met borstkanker ?

Hieronder de belangrijkste verbeteringen in de Santeon ziekenhuizen

Sneller naar huis na borstbesparende operatie

Ieder ziekenhuis streeft er naar patiënten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Door het vergelijken van behandelingen en resultaten tussen de Santeon ziekenhuizen, ontstond het inzicht dat meer patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad, nog dezelfde dag naar huis kunnen. Bijvoorbeeld door operaties anders te plannen, verwachtingen bij patiënten beter te managen of door sommige patiënten alternatieve – maar net zo effectieve – pijnstilling te geven. In 2015 konden gemiddeld 56% van de patienten met een borstsparende operatie dezelfde dag naar huis. In 2017 is dit percentage gestegen naar gemiddeld 66%. Dit percentage is verder gestegen naar 76% in 2019.

Beter meebeslissen over de behandeling

Door samen te werken, beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. Daardoor hebben de artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare borstkankeraandoening hebben gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen een patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject. Het gaat dan om vragen, zoals: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?

Minder heroperaties

Door resultaten en werkwijzen te vergelijken, is het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties, gedaald. Het ziekenhuis met het minst aantal heroperaties, bleek de wond tijdens de operatie vaker te spoelen. Die werkwijze is overgenomen door andere Santeon ziekenhuizen. We zijn blij met dit resultaat. Een heroperatie is vervelend voor de patiënt ook omdat de vervolgtherapie hierdoor uitgesteld moet worden.

VBHC

Resultaten Samen Beter Borstkanker 2017