Nieuws

27 juni 2024

Santeon Experiment Uitkomstindicatoren krijgt vervolg

Om samen beslissen te stimuleren zet Santeon zich in voor het delen van resultaten van zorg, oftewel uitkomstinformatie. Door deze informatie toegankelijk te maken voor patiënten kunnen zij samen met hun zorgverlener beter beslissen welke zorg en welk ziekenhuis bij hen past. Via het Experiment Uitkomstindicatoren hebben de Santeon ziekenhuizen afgelopen jaren op dit gebied mooie resultaten geboekt. Met een nieuwe subsidie van ZonMw gaat Santeon samen met partners buiten de Santeon ziekenhuizen de komende drie jaar werken aan het borgen en opschalen van deze resultaten. Dit gebeurt binnen Santeon vanuit het Samen Beter programma, het gezamenlijke verbeterprogramma van de zeven ziekenhuizen. Bij het borgen is veel aandacht voor de cultuurverandering die nodig is om samen beslissen goed in te bedden in zorgprocessen.

Doorontwikkeling projecten
Naast de verankering en opschaling is er ook financiering voor het doorontwikkelen van twee deelprojecten, het patients’ like me dashboard voor patiënten met borstkanker en een keuzehulp voor patiënten met chronische nierschade.

Het patients’ like me dashboard geeft borstkankerpatiënten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke keuzes patiënten in een vergelijkbare situatie hebben gemaakt. Hierdoor zijn ze beter in staat om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende zorg. Met de subsidie gaat het dashboard, onder leiding van IKNL en Erasmus MC worden uitgebreid en geactualiseerd.

De Nierfalen keuzehulp is ontwikkeld om nierpatiënten te ondersteunen in hun keuze voor een nierfunctievervangende of conservatieve behandeling. Onder leiding van het HagaZiekenhuis gaat de keuzehulp aangepast worden aan de behoeften van Turkse en Marokkaanse patiënten. Vanuit Santeon nemen het St. Antonius Ziekenhuis, OLVG en Maasstad Ziekenhuis deel.

Benieuwd naar de resultaten van het Experiment Uitkomstindicatoren?
Je lees het in het magazine ‘Samen Beslissen met uitkomstinformatie’.

Partners
Het vervolgprogramma wordt opgepakt met Patiëntenfederatie Nederland.
Voor de deelprojecten werken we samen met onderstaande partners:

Nierfalen keuzehulp

 • HagaZiekenhuis
 • St. Antonius ziekenhuis
 • Maasstad
 • OLVG
 • LUMC
 • Pharos
 • Nierpatiënten Vereniging
 • Nederlandse moslimraad
 • Zorgkeuzelab

Patients’ like me dashboard voor patiënten met borstkanker

 • IKNL
 • Borstkankervereniging Nederland
 • Universiteit Twente
 • NKI/AVL
 • Erasmus MC
 • ZGT
 • Rijnstate ziekenhuis
 • Amphia ziekenhuis
 • St. Antonius ziekenhuis
 • MST
 • Catharina ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
 • UMC Utrecht