Samen Beter Kwetsbare Ouderen

SAMEN BETER

Betere zorg voor kwetsbare ouderen

Onder kwetsbare ouderen verstaan we 70-plussers die opgenomen zijn in het ziekenhuis met minimaal twee van
de volgende risicofactoren: delier (verwardheid), vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. Een ziekenhuisopname is
voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties.

Ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, is 70 jaar of ouder.
Dit komt in Nederland neer op circa 400.000 per jaar.
(Bron: VMS Zorg)

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de patiënten die onder behandeling zijn bij een Santeon ziekenhuis en
de zorg die wij hen bieden. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten
een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een
term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’.

Totaal aantal patiënten

Hier ziet u het aantal kwetsbare ouderen die onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: eerst helft 2022

7.574

Hier ziet u de man/vrouw verdeling van de groep kwetsbare ouderen die onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: eerst helft 2022

Geslacht

Man
Vrouw
47% man
53% vrouw

Hier ziet u de leeftijdsverdeling van de groep kwetsbare ouderen die onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis.

Periode: eerst helft 2022

Aantal patiënten per leeftijdsgroep

42% tussen 70 – 79 jaar
45% tussen 80 – 89 jaar
13% ≥90 jaar

Patiënten binnengekomen op de spoedeisende hulp

Hier ziet u het percentage kwetsbare ouderen dat behandeld wordt in een Santeon ziekenhuis en is binnengekomen op de spoedeisende hulp.

Periode: eerst helft 2022

75%

Project

Vernieuwde aanpak delier

Als Santeon ziekenhuizen zetten we in op het verbeteren van delierzorg met het project de vernieuwde aanpak delier. De aanpak is gestart in het St. Antonius ziekenhuis en wordt met financiële ondersteuning van de AFAS Foundation ook uitgerold in het Catharina Ziekenhuis, OLVG en het CWZ.

Lees meer
Zorgprofessionals aan het woord

Aanpak verbeterprogramma

In deze video nemen Jacco Westeneng, projectleider waardegedreven zorg bij het CWZ,  Sascha van de Poll, geriater bij het CWZ en Marjolein Groeneveld, verpleegkundig consulent geriatrie bij het Catharina Ziekenhuis je mee in de aanpak en focus van het verbeterprogramma kwetsbare ouderen.