Samen Beter Chronische Nierschade

Samen Beter

Betere zorg voor patiënten met chronische nierschade

Bij chronische nierschade zijn de filters in de nier blijvend beschadigd. Chronische nierschade is een ziekte die niet meer overgaat; uiteindelijk raken steeds meer nierfilters beschadigd. Behandeling moet ervoor zorgen dat deze schade beperkt blijft. Mensen met chronische nierschade hebben in het begin vaak weinig klachten.

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen chronische nierschade. Zij hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten, zoals hartfalen, een hartinfarct of een herseninfarct.
(Bron: Nierstichting)

Patiëntgerichte informatie

Hoe werkt deze infographic?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zorg die Santeon ziekenhuizen bieden voor nierpatiënten en de uitkomsten van deze zorg. We hebben deze informatie visueel verwerkt en in blokken weergegeven. Alle blokken bevatten een ‘i’. Hier kunt u op klikken om te lezen wat er in het blok wordt weergegeven. Wilt u meer uitleg over een term of onderwerp? Klik dan op de knop ‘meer informatie’. Als laatste is er ook de knop ‘vergelijk ziekenhuizen’. Als u hierop klikt ziet u de uitkomsten van de verschillende Santeon ziekenhuizen.

Samen Beter

Resultaten

Hier ziet u het aantal chronische nierpatiënten dat onder behandeling is in een Santeon ziekenhuis. Het aantal nierpatiënten per ziekenhuis blijft ongeveer gelijk in de verschillende jaren. De verdeling over de verschillende soorten behandelingen kan wat verschillen.

Periode: 2021

Totaal aantal patiënten

12.787
89% chronische nierschade
11% dialyse
Catharina Ziekenhuis
}
Medisch Spectrum Twente
}
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
}
Maasstad Ziekenhuis
}
OLVG
}
Martini Ziekenhuis
}
St. Antonius Ziekenhuis
}
Meer informatie

Hier ziet u het aantal nierpatiënten per Santeon ziekenhuis in 2021. Bovenaan in het rondje ziet u het totaal aantal nierpatiënten voor alle 7 Santeon ziekenhuizen bij elkaar opgeteld. Met elkaar behandelen wij bijna 13000 nierpatiënten. Bij chronische nierschade patiënten doen de nieren het tussen de 60% en 15%.  Als de nieren het minder dan 15% doen, heeft een patiënt nierfalen en is nierfunctie vervangende therapie nodig zoals dialyse of transplantatie. In de Santeon ziekenhuizen worden geen nier transplantaties gedaan. Patiënten worden hiervoor verwezen naar een academisch ziekenhuis. De meeste patiënten komen een jaar na de transplantatie weer terug naar het Santeon ziekenhuis voor nazorg na transplantatie.

U ziet:

  • het percentage patiënten met chronische nierschade
  • het percentage patiënten dat dialyseert

Hier ziet u het percentage patiënten met een vorm van dialyse.

Periode: 2022

Bron: Nefrovisie

Type dialyse

Thuis
18%
peritoneaal dialyse, altijd thuis
2%
thuis hemodialyse
Ziekenhuis/Centrum
80%
centrum hemodialyse
Meer informatie

Meer informatie

Dialyse is een van de mogelijke behandelingen bij nierfalen. Je hebt 2 soorten dialyse: peritoneaal dialyse (PD) en hemodialyse (HD).

Bij peritoneaal dialyse neemt het buikvlies de nierfunctie voor een deel over. Daarom heet PD ook wel buikspoeling of buikdialyse. PD is een behandeling die u thuis kunt uitvoeren.

Bij hemodialyse neemt een kunstnier in een dialyseapparaat de nierfunctie voor een deel over. HD is een behandeling die in het ziekenhuis plaatsvindt. In sommige gevallen kan dit ook thuis.

Vergelijk ziekenhuizen

peritoneaal dialyse, altijd thuis

thuis hemodialyse

centrum hemodialyse

Hier ziet u het percentage patiënten dat eerst heeft gedialyseerd en daarna een niertransplantatie heeft ondergaan. In de Santeon ziekenhuizen zelf worden geen nier transplantaties gedaan. Patiënten worden hiervoor verwezen naar een academisch ziekenhuis.

Niet voor iedereen is het mogelijk of is de kans even groot om een transplantatie te kunnen ondergaan. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de nierziekte die iemand heeft, hoe lang iemand dialyseert, geslacht en sociaaleconomische status. Ook leeftijd speelt een rol omdat iemand voldoende fit moet zijn om getransplanteerd te kunnen worden. Om de percentages tussen ziekenhuizen te kunnen vergelijken is hiervoor gecorrigeerd.

Periode: 2022

Bron: Nefrovisie

Percentage dialyse patiënten dat een niertransplantatie heeft ondergaan

13%
13%
Santeon ziekenhuizen
Nederlandse ziekenhuizen
Meer informatie

Meer informatie

Dit onderwerp geeft inzicht in het aandeel dialyse patiënten dat wordt getransplanteerd. Een niertransplantatie kan met een donornier van een levende of overleden donor.

Vergelijk ziekenhuizen

Santeon ziekenhuizen

Hier ziet u het percentage patiënten dat een niertransplantatie heeft ondergaan zonder eerst gedialyseerd te hebben. Dit wordt ook wel een preëmptieve transplantatie genoemd. In de Santeon ziekenhuizen zelf worden geen nier transplantaties gedaan. Patiënten worden hiervoor verwezen naar een academisch ziekenhuis.

Niet voor iedereen is het mogelijk of is de kans even groot om een transplantatie te kunnen ondergaan. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de nierziekte die iemand heeft, geslacht en sociaaleconomische status. Ook leeftijd speelt een rol omdat iemand voldoende fit moet zijn om getransplanteerd te kunnen worden. Om de percentages tussen ziekenhuizen te kunnen vergelijken is hiervoor gecorrigeerd.

Periode: 2021 (landelijk gemiddelde: 2022)

Bron: Nefrovisie

Percentage patiënten dat een niertransplantatie heeft ondergaan zonder eerst gedialyseerd te hebben

29%
28%
Santeon ziekenhuizen
Nederlandse ziekenhuizen
Meer informatie

Meer informatie

Een niertransplantatie kan met een donornier van een levende of overleden donor. Bij transplantaties van een levende donor kan transplantatie plaatsvinden voordat een patiënt eerst een periode moet gaan dialyseren. Dit noemen we een preëmptieve transplantatie.

Vergelijk ziekenhuizen

Santeon ziekenhuizen

Hier ziet u de man-vrouwverhouding binnen de groepen dialyse patiënten.

Periode: 2021

Geslacht

Hemodialyse
Man
Vrouw
60% man
40% vrouw
Peritoneaal dialyse
Man
Vrouw
59% man
41% vrouw

Hemodialyse

Peritoneaal dialyse

Hier ziet u de leeftijdsverdeling binnen de groepen dialyse patiënten.

Periode: 2021

Leeftijd

Hemodialyse
7% < 45 jaar
26% tussen 45 – 64 jaar
31% tussen 65 – 74 jaar
15% tussen 75 – 79 jaar
21% ≥ 80
Peritoneaal dialyse
8% < 45 jaar
27% tussen 45 – 64 jaar
30% tussen 65 – 74 jaar
18% tussen 75 – 79 jaar
17% ≥ 80 jaar

Hemodialyse

Peritoneaal dialyse

Chronische nierschade

Hier ziet u de gemiddelde eGFR die een patiënt heeft bij diagnose (intercept). De eGFR geeft informatie over de resterende nierfunctie.

Periode: 2020 – 2022

Nierfunctie (eGFR) bij diagnose

48%
Meer informatie

Meer informatie

De nierfunctie (eGFR) geeft aan hoe snel de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. Hiervoor wordt een bloedonderzoek uitgevoerd.

Vergelijk ziekenhuizen

Peritoneaal dialyse

Hier ziet u het gemiddeld aantal keer dat buikvliesontsteking (peritonitis) voorkomt in een jaar peritoneaal dialyseren (buikspoeling). Dit betekent dat gemiddeld 1 keer in de 2,5 jaar buikvliesontsteking bij een patiënt voorkomt. Dit wil niet zeggen dat elke patiënt dit krijgt. Het is een gemiddelde van alle patiënten bij elkaar genomen. Bijvoorbeeld: het komt voor dat iemand jarenlang zonder buikvliesontsteking kan dialyseren, maar een andere patiënt kan 2 keer per jaar een buikvliesontsteking krijgen.

Periode: 2021

Gemiddeld aantal buikvliesontstekingen in een jaar dialyseren

0,4
Meer informatie

Meer informatie

Het wisselen van de spoelvloeistof moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Toch kan het voorkomen dat er een buikvliesontsteking (peritonitis) ontstaat.

Hemodialyse

Hier zit u het gemiddeld aantal lijninfecties in drie jaar, bij gebruik van een dialysekatheter bij hemodialyse.

Periode: 2021

Gemiddeld aantal lijninfecties in drie jaar dialyseren

0,4
Meer informatie

Meer informatie

Tijdens hemodialyse wordt u via een shunt of dialysekatheter aangesloten aan een dialyse apparaat. Een dialysekatheter kan door een infectie gaan ontsteken.

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u hoe vaak een hemodialyse patiënt gemiddeld per week moet dialyseren.

Periode: 2020

Gemiddeld aantal keer hemodialyse per week

3
Meer informatie

Meer informatie

Hemodialyse vindt een paar keer week plaats. Op de dagen dat u dialyseert, gebeurt steeds ongeveer hetzelfde. Lees meer over hoe zo’n dag eruit ziet.

Vergelijk ziekenhuizen

Hier ziet u het percentage patiënten dat bij het starten van de hemodialyse een werkende shunt heeft of bij het starten van de peritoneaal dialyse een functionerende PD katheter. Hierbij zijn alleen de patiënten meegenomen met een nierfunctie minder dan 30% en minimaal zes maanden onder behandeling van de nefroloog.

Periode: 2021

Bron: ZiZo

Percentage patiënten met een werkende shunt of katheter bij start dialyse

79%
69%
Santeon ziekenhuizen
Nederlandse ziekenhuizen
Meer informatie

Meer informatie

Deze informatie zegt wat over hoe mensen zijn voorbereid op hun dialyse behandeling.

Voor hemodialyse moet de dialysemachine worden aangesloten op de bloedbaan. Dat gebeurt via een vaattoegang. De meeste mensen krijgen daarvoor een shunt. Een shunt is een ader die geschikt is gemaakt om vaak aan te prikken. In een operatie worden een ader en een slagader met elkaar verbonden. Na de operatie duurt het nog een tijd voor de shunt gebruikt kan worden voor de dialyse. Voor mensen die met een shunt gaan dialyseren wil je dat de shunt op tijd is gemaakt zodat bij start van de dialyse de shunt gebruikt kan worden. Soms is een katheter een betere mogelijkheid dan een shunt. Bijvoorbeeld bij patiënten met ernstig hartfalen of bij patiënten die waarschijnlijk binnen 6 maanden een transplantatie krijgen. Een katheter is een kunststof slangetje in een grote ader.

Voor peritoneaal dialyse is een toegang naar de buikholte nodig. Er is een operatie nodig om de toegang met een peritoneale-dialysekatheter (PD-katheter) te maken. Dit kan onder algehele narcose of met een plaatselijke verdoving. Dit hangt af van de mogelijkheden in uw ziekenhuis. Na de operatie duurt het meestal 1 tot 3 weken voordat de buikkatheter gebruikt kan worden.

Mocht u overwegen om te starten met dialyse, bespreek dan samen met uw nefroloog wat voor u de beste optie is.

Vergelijk ziekenhuizen

Santeon ziekenhuizen

Hier ziet u hoe vaak een dialyse patiënt gemiddeld per jaar in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dit is naast alle keren dat patiënten voor hun dialyse naar het ziekenhuis komen.

Periode: 2021

Aantal extra opnamen per jaar naast de behandeling

Hemodialyse
1
Peritoneaal dialyse
2
Meer informatie

Meer informatie

Het kan voorkomen dat dialyse patiënten opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. De reden van de opname kan zijn vanwege de nierziekte, een complicatie van de behandeling of een andere behandeling zoals een heupoperatie. Er zijn chronische nierschade patiënten die naast de chronische nierschade ook andere ziekten hebben.

Vergelijk ziekenhuizen

Hemodialyse aantal opnamen naast de behandeling

Peritoneaal dialyse aantal opnamen naast de behandeling

Hier ziet u het aantal dagen dat een dialyse patiënt gemiddeld per jaar in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dit is naast alle dagen dat patiënten voor hun dialyse naar het ziekenhuis komen.

Periode: 2021

Aantal extra ligdagen per jaar naast de behandeling

Hemodialyse
Calendar icon Copy 29 10
Peritoneaal dialyse
Calendar icon Copy 29 11
Meer informatie

Meer informatie

Het kan voorkomen dat dialyse patiënten opgenomen moeten worden in het ziekenhuis en een aantal dagen in het ziekenhuis moeten blijven. De reden van de opname kan zijn vanwege de nierziekte, een complicatie van de behandeling of een andere behandeling zoals een heupoperatie. Er zijn chronische nierschade patiënten die naast de chronische nierschade ook andere ziekten hebben.

Vergelijk ziekenhuizen

Hemodialyse aantal ligdagen naast de behandeling

Peritoneaal dialyse aantal ligdagen naast de behandeling

Kennis delen

Samen voor betere nierzorg

In het rapport ‘Samen voor betere nierzorg’ laten Santeon en Nefrovisie zien welke rol uitkomstinformatie kan hebben bij het leveren van de best passende zorg en samen beslissen bij chronische nierschade patiënten. We gaan dieper in op onze verbeteraanpak en delen actuele verbeterinitiatieven. Nefrovisie laat daarnaast zien hoe informatie gebruikt wordt in het kwaliteitssysteem van nierzorg.