Samen Beter

Het proces

Samen beter in waardegedreven zorg

De juiste zorg of behandeling is voor iedere patiënt anders. Daarom maken we de uitkomsten van de verschillende behandelopties inzichtelijk voor patiënten en zorgverleners. Bij de keuze van een behandeling kijken we vervolgens samen met de patiënt wat het beste bij zijn of haar specifieke situatie past. Voor de patiënt wordt het zo gemakkelijker om de juiste behandeling te kiezen.

Iedere stap in het gekozen behandeltraject moet waarde toevoegen voor de patiënt. Ook daarom nemen we onze zorgprocessen continu onder de loep en meten we voortdurend de uitkomsten van onze zorg. We stellen onszelf daarom kritische vragen, zoals: Is deze stap echt nodig? Hoe kunnen we de uitkomsten nog verder verbeteren? Hoe kunnen we het minder belastend maken voor de patiënt? Zo werken we aan een optimaal zorgproces met de beste resultaten, die daadwerkelijk waarde toevoegen aan het leven van de patiënt.

Door onze focus op zorg die waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van de patiënt, kunnen we eveneens kosten besparen. We stoppen immers simpelweg met activiteiten die daar niet aan bijdragen. En zo maken we meer tijd en geld vrij om te investeren in activiteiten die bijdragen aan waarde toevoegende zorg.

Zorg verbeteren

Value-Based Health Care

Onze Samen Beter verbeterprogramma’s zijn gebaseerd op de Value-Based Health Care theorie. Dit houdt in dat onze medisch specialisten en zorgverleners in verbeterteams per aandoening de kenmerken van de patiëntgroep, behandelopties en scorekaart vaststellen.

De scorekaart bepalen we samen met de patiënt. Heel belangrijk, want de patiënt weet als geen ander welke uitkomst uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zijn leven.

hoe we werken

Onze verbeterteams

Voor iedere aandoening afzonderlijk werken verbeterteams in de zeven ziekenhuizen aan het verbeteren van de zorg. Elk verbeterteam bestaat
uit zorgprofessionals vanuit alle betrokken disciplines, een patiënt,
projectleider en data-analist. Ook ketenpartners die een rol spelen
bij de patiëntenzorg voor een bepaalde aandoening, zijn bij het
programma betrokken.  Aan de hand van de scorekaart worden resultaten gemeten en geanalyseerd en besproken met de andere Santeon ziekenhuizen. Dit is een continu proces van leren en verbeteren dat zich elke zes maanden herhaalt.

VBHC

De scorekaart

De scorekaart bestaat uit drie onderdelen om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken:

Uitkomsten
Bijvoorbeeld: overleving, complicaties van een operatie, mate van functioneren in de thuissituatie en langetermijneffecten van de behandeling.
Processen
Denk aan het aantal polikliniekbezoeken, wachttijden, overdrachtsmomenten en samenwerking met andere zorginstanties.
Kosten
Onder andere lab- en andere diagnostiekkosten, dure geneesmiddelen, operatietijd en verpleegdagen.

Leren en verbeteren

Transparant over resultaten

Ieder Santeon ziekenhuis meet zijn eigen resultaten en vergelijkt en bespreekt deze met de andere Santeon ziekenhuizen. Zo leren wij van elkaar en verbeteren we onze zorg. Dit heeft reeds bewezen resultaten opgeleverd. We onderzoeken hoe we onze uitkomsten zo transparant mogelijk kunnen maken, zodat patiënt en zorgverlener samen kunnen beslissen welke behandeling het beste aansluit. De kwaliteit van leven van de patiënt wordt beter en onze zorgprofessionals krijgen meer grip op de resultaten van de zorg. Een volgende stap is om in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners de resultaten in het hele zorgtraject van de patiënt te verbeteren. Zo werken we aan vernieuwing en verbetering van de zorg in Nederland.

Meer weten over VBHC?

Een toelichting op de VBHC-theorie is te lezen in het artikel ‘What Is Value in Healthcare?’ van prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg, in The New England Journal of Medicine.