Jaaroverzicht 2019

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke, open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. De feiten, cijfers en hoogtepunten van 2019 zijn verwerkt in dit jaaroverzicht.

 

Douwe Biesma

Voorzitter
“In 2019 heeft Santeon Samen Beter een grote stap gezet door uitkomsten ook extern transparant te maken en in te zetten voor Samen Beslissen. Hierdoor krijgen onze patiënten meer informatie en meer invloed op hun behandeling.”

“In 2019 hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan hoe de Samen Beter verbetercycli goed te laten functioneren. Inmiddels werken we aan het continu verbeteren van de zorg op 13 aandoeningen, met grote aantallen betrokken zorgprofessionals en patiënten. Steeds belangrijker vinden we het om transparant te zijn over onze zorguitkomsten, en die in te zetten voor gezamenlijke besluitvorming. Dit jaar is een start gemaakt met de ontwikkeling van infographics die we op onze vernieuwde website tonen, en het ontwikkelen en implementeren van keuzehulpen.

Ook is een geweldig congres georganiseerd waar meer dan 500 leidinggevenden kennis hebben uitgewisseld over leiderschap in een waardegedreven ziekenhuis. En is op het gebied van de inkoop van verschillende facilitaire diensten, medische producten en dure geneesmiddelen veel bereikt. Ik ben trots op de vele nieuwe initiatieven die in de zeven ziekenhuizen geïmplementeerd zijn.”
Pieter de Bey

Pieter de Bey

Directeur

Feiten en cijfers

Als we de cijfers van de zeven Santeon ziekenhuizen samen bij elkaar op tellen krijgen we dit overzicht:

33.800

medewerkers

2.100

medisch specialisten

1.000

artsen in opleiding

9.700

verpleegkundigen

11%

nationaal volume ziekenhuiszorg

406.000

ziekenhuis opnames

3 miljard

zorgomzet per jaar

In 2019 behandelden de Santeon ziekenhuizen in totaal 59.000 patiënten voor 13 aandoeningen met een verbetertraject.

Hoogtepunten 2019

Santeon congres voor leidinggevenden

Op vrijdag 15 november vond het Santeon congres voor Leidinggevenden plaats. Op dit congres was waardegedreven zorg het thema. Er zijn 500 leidinggevenden afkomstig van verschillende afdelingen samengekomen vanuit de zeven Santeon ziekenhuizen. Hoogtepunt was de VBHC-workshop die inzicht geeft in alle verbeterprocessen na een crash course nefrologie.

Lees meer

Santeon Verbeterprijs

Omdat Santeon graag verbetert en initiatief beloont is er een nieuwe prijs in het leven geroepen; de Santeon verbeterprijs. Elk ingezonden initiatief met bijdrage aan waardegedreven zorg kon meedingen en zo waren er 35 stuks te zien op het congres. De jury koos de vijf beste initiatieven uit en het publiek koos voor Direct ontslag SEH van Thijs Geerdink en zijn team (OLVG).

Lees meer

Santeon verpleegkunde prijs

Santeon investeert in de kwaliteit en professionaliteit van de verpleegkundigen. In ieder Santeon ziekenhuis wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor het beste Verpleegkundige Evicence Based Practice (EBP) onderzoek. Deze winnaars nemen het Santeon breed tegen elkaar op. Lieke Hagedoorn en Linda Gerritsen uit het MST hebben gewonnen met onderzoek naar het effect van ambulancevervoer op te vroeg geboren baby’s.

Lees meer

Uitbreiding Samen Beter aandoeningen

In 2019 groeide het aantal aandoeningen met een Samen Beter- verbetercyclus in de Santeon ziekenhuizen van 11 naar 13. Inmiddels analyseren, vergelijken en verbeteren we de zorg rondom borst-, prostaat-, long- en darmkanker, heupartrose, CVA (beroerte), chronische nierschade, geboortezorg, reuma, coronairlijden en IBD (Inflammatory Bowel Disease), diabetes en heupfractuur.

Lees meer

Beslishulp longkanker

Om patiënten met longkanker informatie te geven over resultaten van behandelingen ontwikkelde Christine Cramer de Beslishulp Longkanker. Deze laat uitkomsten uit de dagelijkse praktijk zien van vergelijkbare patiënten en wordt inmiddels in drie Santeon ziekenhuizen ingezet. Met de resultaten van patiënten die op hen lijken kunnen nieuwe patiënten beter bepalen of en welke behandeling het beste bij hen past.
Lees meer

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Experiment Uitkomstindicatoren aan het toegankelijk maken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Patiënten krijgen uitkomstinformatie op maat, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. In 2019 is keuzeondersteuning ontwikkeld als middel om uitkomstinformatie op een optimale wijze te duiden en aan patiënten te communiceren.

Lees meer

Transparantie op uitkomsten

Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk om transparant te zijn over onze zorguitkomsten. Om dit te verbeteren is een start gemaakt met de ontwikkeling van infographics. Voor de aandoening (CVA) is deze gepubliceerd op de website van Santeon. Voor de overige aandoeningen zijn infographics in ontwikkeling. Deze zijn ook terug te vinden op de websites van de Santeon ziekenhuizen.

Lees meer

Inkoop dure geneesmiddelen

In 2019 is het aantal Santeon behandelrichtlijnen uitgebreid van 7 naar 8. De bestaande richtlijnen hebben een update gekregen op basis van wetenschappelijke vooruitgang. Het inkooptraject omvat ruim €200 miljoen aan kosten voor geneesmiddelen, en is succesvol. Met kortingen van gemiddeld ruim 25% draagt het bij aan de betaalbaarheid van de zorg. De behandelrichtlijnen en onze Farmadatabase geven ons inzicht in het gebruik van medicatie en geeft voorschrijvers en apothekers handvatten om samen met iedere patiënt de beste farmacotherapie te bepalen.

Lees meer

Professionals

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 750 professionals binnen de Samen Beter verbeterprogramma’s aan betere uitkomsten voor onze patiënten.