Samen beslissen

samen beslissen

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

In het kader van samen beslissen werken we binnen de Santeon ziekenhuizen aan het programma Experiment Uitkomstindicatoren. Samen met in- en externe partners willen we uitkomstinformatie toegankelijk maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het ministerie van VWS maakt het Experiment Uitkomstindicatoren financieel mogelijk, ZonMw begeleidt het project. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar (2018-2021).

Gebruik van zorguitkomsten

Drie aandoeningen

Het Experiment richt zich op drie aandoeningen. Het gebruik van zorguitkomsten worden op de volgende keuzemomenten toegespitst:

  1. Borstkanker keuzemoment: nacontrole
  2. CVA keuzemoment: ontslagmogelijkheden
  3. Chronisch nierfalen keuzemoment: nierfunctie vervangende therapie

 

samen beslissen

Patiëntenparticipatie

Om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ‘eindgebruikers’ zijn patiënten(vertegenwoordigers) op diverse manieren aangehaakt bij het Experiment. Diverse patiëntenorganisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Ook is er sprake van patiëntenparticipatie in onderzoeksprojecten.

samen beslissen

Animatie

Bekijk hier een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren.

Samen beter

Waarom Santeon

Santeon werkt sinds 2012 aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering van de zorg. Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen de zeven ziekenhuizen, en werken daarbij samen met patiënten. Het betrekken van patiënten is cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Het Experiment dat we in opdracht van het ministerie van VWS uitvoeren, is een mooie en logische volgende stap naar waardegedreven zorg. Onderdeel van het Experiment is dat Santeon zich inzet voor actieve verspreiding van de uit het Experiment verkregen inzichten, zodat andere zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers) hiervan kunnen profiteren.

Nieuwsberichten

Hieronder de meest recente nieuwsberichten die zijn verschenen.

28 januari 2020

Experiment Uitkomstindicatoren deelt de ervaringen na het eerste jaar

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

03 januari 2020

Santeon zet in op uitkomstinformatie bij samen beslissen

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

25 juli 2019

Santeon ziekenhuizen maken uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

04 juli 2019

Invitational conference Experiment Uitkomstindicatoren

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

20 juni 2019

21 juni: Invitational conference van het Santeon programma ‘Experiment Uitkomstindicatoren’

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.

24 april 2018

Santeon en VWS gaan resultaten van zorg transparant maken voor patiënten

Landelijk programma in opdracht van Ministerie van VWS om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer.