Zorg bij jou

Hybride zorg

Zorg bij jou

De juiste zorg voor onze patiënten, op het juiste moment en de juiste plek: daar gaat het om bij waardegedreven, hybride zorg. Digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Om dit te realiseren en onze zorgverleners hier optimaal bij te ondersteunen werken de zeven Santeon ziekenhuizen samen aan ‘Zorg bij jou’. Een digitale zorginnovatie, die we komende jaren uitrollen tot een landelijk platform met 24/7 dienstverlening.

Bezoek de Zorg bij jou website
Thuismonitoring

Meer regie voor de patiënt

Een belangrijk onderdeel van het digitale zorgplatform is thuismonitoring. Dit gebeurt vanuit een (virtueel) medisch service centrum (MSC). Daar krijgen we de metingen en informatie binnen van de patiënt en het is de plek waar zij vragen kunnen stellen. Door digitale monitoring krijgen patiënten meer regie en inzicht in de eigen gezondheid. Ze hoeven voor controles niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis en het draagt bij aan een veilig gevoel, doordat veranderingen sneller worden gesignaleerd. Dankzij thuismonitoring kunnen opnames bovendien worden voorkomen of verkort. Ook biedt het automatiseren van administratieve en andere routinetaken zorgprofessionals de kans om meer tijd te besteden aan de patiënt en zorgtaken. De focus is nu op thuismonitoring, maar in de toekomst zullen we ons aanbod aan digitale diensten verbreden.

Open platform

Samenwerking zorgaanbieders

Santeon is met Zorg bij jou een koploper in de digitale zorgtransformatie in Nederland. Wat het nieuwe digitale zorgplatform uniek maakt, is dat het een open platform wordt. Het is een initiatief vanuit de Santeon ziekenhuizen waarvan ook thuiszorgorganisaties, huisartsen, apotheken en andere ziekenhuizen in de toekomst gebruik kunnen maken. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ, CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zorg bij jou.

Ben je zorgaanbieder en heb je interesse? Laat het ons weten via info@zorgbijjou.nl en denk met ons mee over de verdere ontwikkeling.