AI op de IC

Voor goede en efficiënte IC-zorg

Om de zorg in Nederland in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, kan het inzetten van Artificial Intelligence (AI) ons helpen. Bij het project AI op de IC zetten we AI in om de IC-zorg beter en efficiënter te maken. Hoe dat werkt, lees je hier.

We zien steeds meer patiënten met complexere en meerdere aandoeningen in de ziekenhuizen. Daarnaast zien we het tekort aan personeel oplopen. Ook op de Intensive Care afdelingen. Om slimmer om te gaan met de capaciteit op de IC heeft Pacmed de software Pacmed Critical ontwikkeld. Deze ‘slimme software’ helpt IC-artsen voorspellen wat het risico is op een heropname op de IC of onverwacht overlijden binnen zeven dagen als een patiënt op dat moment naar een verpleegafdeling zou gaan.

Voorspellen

Een patiënt de te lang of te kort op de IC ligt, heeft meer kans op complicaties. Als patiënten langer op de IC blijven dan nodig is, houden ze onnodig een bed bezet. Voor IC-artsen is het soms lastig te voorspellen wat het juiste moment is dat een patiënt van de IC naar een verpleegafdeling kan. Pacmed Critical helpt daarbij.

 

 

Sinds de zomer van 2023 is Pacmed Critical in gebruik bij het Maasstad Ziekenhuis en OLVG. Het Catharina Ziekenhuis en MST gaan het in 2024 ook inzetten.

Leren van data

Het programma Pacmed Critical maakt gebruik van machine learning. Dat betekent dat het programma leert uit de data van patiënten die eerder op de IC van het ziekenhuis lagen. Hoe was de gezondheid van patiënten voor wie een heropname op de IC nodig was, of die uiteindelijk zijn overleden? En hoe was de gezondheid van patiënten waarbij dit niet nodig of het geval was? Op basis van al die gegevens maakt het programma een model waarmee de IC-arts voor patiënten die nu op de IC liggen kan voorspellen wat het risico is op overlijden of heropname binnen zeven dagen als ze naar een verpleegafdeling zouden gaan.

 

Daarnaast geeft de software aan waarop de voorspelling is gebaseerd. Deze voorspelling en de uitleg ondersteunen IC artsen in hun besluit of een patiënt naar een verpleegafdeling kan of nog niet. De software ondersteunt, de arts blijft eindverantwoordelijk en neemt de beslissing.

Met behulp van Pacmed Critical verbetert de zorg voor IC-patiënten. Patiënten blijven op de IC als dat nodig is en gaan naar een verpleegafdeling op het moment dat dat kan. Daarmee verbetert de kwaliteit van zorg, vindt er een betere doorstroom plaats binnen het ziekenhuis en neemt de druk op het personeel niet verder toe.

Hoe werkt het?

Bekijk in deze video hoe Pacmed critical werkt.

Nieuws

Zorgverzekeraars geven Santeon groen licht voor uitbreiding AI op de IC

Projectmanager William Boender en intensivist Corstiaan den Uil van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam op de IC.De Santeon ziekenhuizen hebben groen licht gekregen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ voor de volgende fase van het project AI op de IC. Dit innovatieve project draait om de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor de intensive care-zorg (IC). Hiermee kunnen we de schaarse IC-capaciteit beter benutten.

Lees hier verder

Contact

Vragen over dit project? Neem contact op met projectleider Roald van Leeuwen via r.vanleeuwen@santeon.nl

Roald van Leeuwen