Slimme software op de IC

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld. Tegelijkertijd staat de zorg onder enorme druk door een toenemende vraag naar complexe zorg, oplopende kosten en een toenemend personeelstekort. De COVID-19 pandemie heeft aangetoond wat de harde consequenties kunnen zijn als de zorg, en specifiek de intensive care (IC) afdelingen, voorbij de grenzen van haar capaciteit moeten opereren.

Onze maatschappij staat voor een enorme veranderopgave om hoge kwaliteit zorg, inclusief IC zorg, toegankelijk en betaalbaar te houden. Nu en in de toekomst. Digitalisering en de toepassing van data-gedreven technologie leveren hier een bijdrage aan en zijn een speerpunt in het Integraal Zorg Akkoord. Deze ontwikkelingen waren de aanleiding voor een innovatieprogramma in Santeon verband.  Zorgverzekeraars, Pacmed en de Santeon ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om samen te werken. Om slimmer om te gaan met de beschikbare capaciteit op de IC heeft Pacmed de software Pacmed Critical ontwikkeld. De 7 Santeon ziekenhuizen gaan deze slimme software inzetten en doen dit door middel van twee routes.

route 1

Het implementeren van de software op de IC bij de Santeon ziekenhuizen.  Met als voornaamste doel het verzamelen van ervaringen en feedback. De slimme software ‘Pacmed Critical Discharge’ voorspelt de kans op heropname of overlijden binnen 7 dagen als een patiënt op dat moment van de IC naar een verpleegafdeling gaat.

Deze voorspelling ondersteunt IC-artsen in hun besluit of een patiënt naar een verpleegafdeling kan of nog niet.

route 2

Parallel aan deze implementatie van route 1, start route 2. Met een multidisciplinair team wordt er gekeken naar de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) biedt. Zo ontwikkelen we een routekaart voor de doorontwikkeling van datagedreven technologie voor de IC. Hierdoor kunnen we in de toekomst de kwaliteit van zorg op de IC waarborgen en waar mogelijk verbeteren. Dit team bestaat uit IC-verpleegkundigen, arts-assistenten, data scientists, zorginkopers, zorgverzekeraars, data architecten, EPD-specialisten (EPD staat voor elektronisch patiëntendossier), IC management, patiënten en klinisch fysici.

 

Hoe werkt het?

Hoe Pacmed critical werkt kun je zien in onderstaande video.

ambitie

De meerjarige samenwerking met Pacmed past bij de ambitie van Santeon om datagedreven te leren en te verbeteren, voorop te lopen bij zorginnovaties en de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De inzet van Pacmed Critical vindt plaats in samenwerking met zorgverzekeraars en in Santeon verband. De slimme software werd eerder al ingezet door OLVG in Amsterdam. In navolging van OLVG en het Maasstad Ziekenhuis volgen de andere 5 Santeon ziekenhuizen. Pacmed Critical zal de komende jaren verder verbeterd en uitgebreid worden.

informatie

Heb je vragen over het Pacmed programma binnen Santeon? Neem contact op met Bas Maring via b.maring@santeon.nl