Nieuws

23 mei 2023

Santeon ziekenhuizen zetten kunstmatige intelligentie (AI) in als hulp op de IC

Sinds deze week gebruikt OLVG in Amsterdam de hulp van kunstmatige intelligentie (AI) bij het bepalen wanneer een patiënt ontslagen kan worden van de Intensive Care (IC). Het Maasstad ziekenhuis, waarmee intensief is samengewerkt, volgt over een aantal weken en later de vijf andere Santeon ziekenhuizen.

Wat is de kans dat een patiënt weer moet worden opgenomen op de IC of komt te overlijden? Dit is belangrijke informatie bij het nemen van het besluit of een patiënt naar een verpleegafdeling kan of nog niet. Sinds deze week krijgen artsen op de IC in OLVG hier ondersteuning bij van kunstmatige intelligentie. Reinier Crane, intensivist in OLVG: ‘Er zijn veel factoren die bepalen of een patiënt van de IC af kan of nog niet. Als artsen nemen we deze verschillende factoren mee in ons besluit hierover. De informatie die we krijgen met hulp van AI komt hier nu bij. En zo draagt AI bij aan het voorkomen van heropnames, onnodig lange ligduur van patiënten en het nog beter benutten van de capaciteit op onze IC.’

Hoe werkt het?

Met een ‘slim’ model wordt de kans voorspeld dat een patiënt opnieuw op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden na ontslag. Het model doet dit door van alle patiënten die éérder op de betreffende IC lagen uit te zoeken welke factoren en patronen bijdroegen aan de kans op heropname of overlijden (op basis van o.a. medicatie, labuitslagen, data van apparatuur zoals bloeddrukmeters en beademingsmachines en van observaties van verpleegkundigen). Het model voorspelt vervolgens realtime wat de kans is op heropname of overlijden voor de patiënten die nú op de IC liggen.

‘Van onderzoek naar de praktijk: een grote stap’

De software is ontwikkeld door Pacmed, een Amsterdams technologiebedrijf. Het implementeren van deze software gebeurt in samenwerking met de andere Santeon ziekenhuizen. ‘De implementatie van Pacmed Critical in OLVG en het Maasstad ziekenhuis is een enorme en ook nodige stap in het gebruik van AI op een IC. Het was een primeur toen wij vorig jaar in het Amsterdam UMC voor het eerst onze AI beslissingsondersteuning inzetten. Dit gebeurde echter in een onderzoekssetting. Het is cruciaal dat AI nu voor het eerst in zijn volledigheid wordt gebruikt en wordt opgeschaald. Alleen zo kunnen we leren en blijven verbeteren hoe we deze veelbelovende maar ook complexe technologie tot een duurzame oplossing voor de grote personeelsuitdagingen in de zorg kunnen maken’, aldus Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed.


Waarom is dit nodig?
De Nederlandse zorg staat onder hoge druk door een groeiende vraag naar zorg, oplopende kosten en een toenemend personeelstekort. De COVID-pandemie heeft aangetoond wat de consequenties kunnen zijn bij te weinig capaciteit op de IC. Onze maatschappij staat voor een grote opgave om hoge kwaliteit zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Digitalisering en datagedreven technologie leveren hier mogelijk een essentiële bijdrage aan en zijn dan ook een speerpunt in het Nederlandse beleid via het Integraal Zorg Akkoord.
Deze ontwikkelingen waren de aanleiding voor een samenwerking tussen zorgverzekeraars, Pacmed en de Santeon ziekenhuizen. In deze samenwerking wordt niet alleen Pacmed Critical geïmplementeerd in de zeven ziekenhuizen. Ook werken partijen nauw samen om AI beslisondersteuning laagdrempeliger en op verantwoorde wijze in te kunnen zetten. Daarnaast wordt gezamenlijk in kaart gebracht hoe AI nog veel breder kan bijdragen bij het vormgeven van toekomstbestendige en nog betere IC zorg.

Na de implementatie van AI in OLVG en het Maasstad ziekenhuis, volgen de andere Santeon ziekenhuizen.

Meer lezen? Bekijk deze pagina.