Onderzoek & Innovatie

Onderzoek binnen Santeon

Unieke hoeveelheid data

Santeon ziekenhuizen zijn als topklinische ziekenhuizen veel bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dit kan zowel retrospectief onderzoek zijn als (gerandomiseerd) prospectief onderzoek. Door de onderlinge samenwerking kunnen de ziekenhuizen gezamenlijk onderzoek te doen, waarbij ze gebruik kunnen maken van data uit zeven ziekenhuizen. Ook externe partijen kunnen onderzoek binnen de Santeon ziekenhuizen initiëren.

Processen stroomlijnen

Samen onderzoeken & innoveren

Het Bureau Onderzoek & Innovatie zorgt binnen Santeon voor het stroomlijnen van processen om gezamenlijk onderzoek te vereenvoudigen en brengt onderzoekers met elkaar in contact. Het accent ligt daarbij op waardegedreven zorg, als leidend principe binnen Santeon.

Heb je vragen over samenwerken binnen wetenschappelijk onderzoek of innovatieprojecten? Neem dan contact op met het Bureau Onderzoek & Innovatie.

Procedure onderzoeksaanvraag
Kennis delen

VBHC Research Group

Waardegedreven zorg, ook wel Value-Based Health Care (VBHC), is een relatief nieuw onderzoeksveld waarin nog veel te ontdekken valt. De VBHC Research Group heeft als doel Santeon-brede samenwerking te stimuleren en kennis op dit gebied te delen. Dit doen we door halfjaarlijkse bijeenkomsten te organiseren waar onderzoekers uit de Santeon ziekenhuizen hun lopende onderzoeken of toekomstige projecten met betrekking tot VBHC kunnen presenteren. Daarnaast is er gelegenheid te discussiëren over de methodiek, implementatie en onderzoeksagenda.

Heb je vragen over de VBHC Research Group of wil je lid worden? Stuur dan een e-mail naar vbhcresearch@santeon.nl.