Onderzoek & Innovatie

Onderzoek binnen Santeon

Unieke hoeveelheid data

Santeon ziekenhuizen zijn als topklinische ziekenhuizen veel bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dit kan zowel retrospectief onderzoek zijn als (gerandomiseerd) prospectief onderzoek. Door de onderlinge samenwerking kunnen de ziekenhuizen gezamenlijk onderzoek te doen, waarbij ze gebruik kunnen maken van data uit zeven ziekenhuizen. Ook externe partijen kunnen onderzoek binnen de Santeon ziekenhuizen initiëren.

Processen stroomlijnen

Samen onderzoeken & innoveren

Het Bureau Onderzoek & Innovatie zorgt binnen Santeon voor het stroomlijnen van processen om gezamenlijk onderzoek te vereenvoudigen en brengt onderzoekers met elkaar in contact. Het accent ligt daarbij op waardegedreven zorg, als leidend principe binnen Santeon.

Heb je vragen over samenwerken binnen wetenschappelijk onderzoek of innovatieprojecten? Neem dan contact op met het Bureau Onderzoek & Innovatie.

Procedure onderzoeksaanvraag
Kennis delen

Santeon Research Network

Santeon is één van de pioniers op het gebied van waardegedreven zorg. Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt dan ook op grote schaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het creëren van meer waarde voor de patiënt. Actuele thema’s zijn het gebruik van real-world data en onderzoek naar de implementatie en evaluatie van aandoeningsgericht werken.

Het Santeon Research Network heeft als doel Santeon brede samenwerking te stimuleren en kennis op het gebied van onderzoek te delen. Dit doen we door circa drie keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waar onderzoekers uit de Santeon ziekenhuizen hun lopende onderzoeken of toekomstige projecten met betrekking tot waardegedreven zorg kunnen presenteren. Daarnaast is er gelegenheid te discussiëren over de methodiek, implementatie en onderzoeksagenda.

De eerstvolgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de volgende momenten:

  • Maandag 30 januari 2023: 16.00 tot 17.30
  • Dinsdag 28 maart 2023: 17.30 tot 19.30
  • Woensdag 7 juni 2023: 12.00 tot 13.30
  • Maandag 23 oktober 2023: 17.30 tot 19.00

Heb je vragen over het netwerk, wil je meer weten over onderzoek binnen Santeon of wil je een bijeenkomsten bijwonen? Stuur dan een e-mail naar vbhcresearch@santeon.nl.