Onderzoek & Innovatie

Processen stroomlijnen

Samen onderzoeken & innoveren

Bureau Onderzoek & Innovatie van Santeon stroomlijnt de processen om gezamenlijk onderzoek te vereenvoudigen en onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Het accent ligt op waardegedreven zorg/VBHC, als leidend principe binnen Santeon. 

Vragen over samenwerking in wetenschappelijk onderzoek of innovatieprojecten? Neem dan contact op met het bureau O&I: onderzoekinnovatie@santeon.nl  

bureau O&I

Onderzoek

Santeon ziekenhuizen zijn als topklinische ziekenhuizen bij uitstek bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dit kan zowel retrospectief onderzoek zijn, als gerandomiseerd prospectief onderzoek. Samenwerking in Santeon-verband biedt ook kansen om als ziekenhuizen gezamenlijk onderzoek te doen. Ook externe partijen kunnen onderzoek binnen de Santeon ziekenhuizen initiëren.

Meer informatie
Kennis delen

VBHC Research Group

VBHC is een relatief nieuw onderzoeksveld waarin nog veel te ontdekken valt en waarin nog veel ruimte is voor discussie wat betreft het gebruik van real-world uitkomstdata en de implementatie van een VBHC werkwijze in ziekenhuizen.

De VBHC Research Group heeft als doel om kennis op het gebied van VBHC onderzoek te delen en Santeon-brede samenwerking te stimuleren

Meer informatie