Onderzoek

Aan de slag

Procedure onderzoeksaanvraag

Als je als onderzoeker of data-analist van één van de Santeon ziekenhuizen een onderzoek- of data-aanvraag wilt doen, kan je een e-mail sturen naar het Bureau Onderzoek & Innovatie. Zij helpen je bij het opstellen van je aanvraag, het invullen van de benodigde documenten en het opstarten van je onderzoek. Als je onderzoek mogelijk WMO-plichtig is, word je doorgestuurd naar het MEC-U. Anders zal de aanvraag worden getoetst  door de beheercommissie. Bij je aanvraag dien je onderstaande documenten aan te leveren.

Bekijk hier het stappenplan voor een onderzoeksaanvraag

Bekijk hier het stappenplan voor een onderzoeksaanvraag waarbij je patientgegevens nodig hebt uit HIPS

Documenten onderzoeksaanvraag

Meer informatie }
Sluiten
Data

Niet herleidbare patiëntgegevens

Als onderzoeker kun je onder andere gebruik maken van data uit de Farmadatabase, de EPD’s en van data uit het Samen Beter programma. Deze data is geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Om te kunnen werken met niet direct herleidbare patiëntgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, biedt ieder ziekenhuis patiënten de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar gegevens. Hiervoor hebben zij ‘geen bezwaar-procedures’ opgesteld, deze zijn te vinden op de websites van de ziekenhuizen.

Toetsing

Beheercommissie

De beheercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van ieder Santeon ziekenhuis – benoemd door de betreffende Raad van Bestuur – , aangevuld met een jurist, epidemioloog, functionaris gegevensbescherming en ambtelijk secretaris benoemd door Santeon. Na goedkeuring door de beheercommissie moet de aanvraag nog goed worden gekeurd door de Raden van Bestuur van de zeven ziekenhuizen. Het proces van goedkeuren wordt in zijn totaliteit gecoördineerd door het Bureau Onderzoek & Innovatie.