Nieuws

Door de constante vernieuwing die we bij Santeon nastreven, zijn onze ziekenhuizen volop in beweging en ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws over Santeon, onze ziekenhuizen en over algemene gebeurtenissen in de zorg.

CVA infographic
15 november 2022

Santeon ziekenhuizen ontwikkelen patiëntgerichte infographic CVA

De infographic is ontwikkeld voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan.

Factsheet acute zorg CVA
08 november 2022

Santeon onderzoekt informatievoorziening CVA-patiënten

In deze studie is onderzocht hoe CVA-patiënten de informatievoorziening op de spoedeisende hulp ervaren en hoe zij betrokken willen worden bij beslissingen.

Nieuwsbrief Experiment
31 oktober 2022

Nieuwsbrief Experiment Uitkomstindicatoren verschenen

Als Santeon zetten we ons in om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. In deze nieuwsbrief lees je alles over hetgeen we hebben ontwikkeld.

Sleutelmomenten CVA
29 oktober 2022

Santeon deelt keuze-ondersteunende middelen via #samenbeslissencva

CVA-patiënten komen in de zorg op verschillende momenten voor belangrijke keuzes te staan. De Santeon ziekenhuizen ontwikkelen hiervoor keuze-ondersteunede middelen, om samen beslissen te bevorderen.

17 oktober 2022

Santeon Inspiratiedag Kwaliteit in het Martini Ziekenhuis

60 kwaliteitsadviseurs van de zeven Santeon ziekenhuizen bij elkaar voor de jaarlijkse Santeon Inspiratiedag Kwaliteit. Het thema was mensgerichte zorg.

13 oktober 2022

Het eerste Santeon congres voor medisch specialisten was een succes

Vrijdag 7 oktober waren er verschillende sprekers en break-outsessies over o.a. de digitale transitie van de zorg, psychologische veiligheid en praktijkervaringen met waardegedreven zorg.