Nieuws

07 februari 2024

Magazine als inspiratie om verpleegkundige delierzorg te verbeteren

Als Santeon ziekenhuizen zetten we met het project ‘de vernieuwde aanpak delier’ in op het verbeteren van de delierzorg. In het magazine ‘Aandacht voor delier’ delen we onze kennis en lees je ervaringsverhalen van verpleegkundigen, maar ook van een patiënt. Hiermee willen we verpleegkundigen inspireren om aan de slag te gaan met het verbeteren van delierzorg bij kwetsbare ouderen. Want een delier kan niet altijd worden voorkomen, maar door preventieve maatregelen kunnen we de kans erop wél verlagen. 

“We kunnen iets doen aan delier. We beseffen nu dat het er niet zomaar bij hoort!”
Tijn Segaar, teamhoofd St. Antonius Ziekenhuis.  

Het belang van het herkennen van een delier 
Een delier, ook wel bekend als acute verwardheid, treedt op wanneer de hersenen plotseling niet meer in staat zijn om prikkels te verwerken. Er ontstaan o.a. stoornissen in bewustzijn, aandacht, geheugen, waarneming, stemming en het slaap-waakritme. Een delier treedt vaak op bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen of bij mensen die ernstig ziek zijn.  

Het is belangrijk om een delier snel te herkennen omdat de gevolgen ernstig zijn. Een delier kan zorgen voor een langere opnameduur en patiënten met een delier hebben een hoger risico om te overlijden. Ook hebben patiënten na ontslag uit het ziekenhuis vaak een grotere zorgbehoefte. 

Vernieuwde aanpak delier 
De vernieuwde aanpak delier is gestart in het St. Antonius ziekenhuis en wordt met financiële ondersteuning van de AFAS Foundation nu ook uitgerold in het Catharina Ziekenhuis, CWZ en OLVG. 

“Het lijkt me geweldig als de aandacht voor delier zich niet beperkt tot de Santeon ziekenhuizen, maar ons initiatief landelijk opgepakt wordt.”
Evelien van Bogerijen, projectleider vernieuwde aanpak delier Santeon 

Klik hier om het hele magazine in te zien.

Lees hier meer over de vernieuwde aanpak delier.