Nieuws

20 april 2023

Samen Beter programma voor patiëntengroep kwetsbare ouderen

De Santeon ziekenhuizen zijn gestart met het Samen Beter verbeterprogramma voor de patiëntgroep kwetsbare ouderen. Een groep patiënten die, onder andere door de vergrijzing, steeds groter wordt. De zorgbehoefte van deze patiënten is hoog en veelal hebben ze meerdere chronische ziektes. Wat behandelen uitdagend maakt, is dat patiënten vaak verspreid door het ziekenhuis liggen. Sommige ziekenhuizen hebben een verpleegafdeling geriatrie (medisch specialisme voor kwetsbare ouderen) of ouderengeneeskunde, andere ziekenhuizen niet. Bij beiden vindt de behandeling plaats door verschillende medisch specialisten, op diverse afdelingen. Het verbeteren van de ouderenzorg vindt daarnaast in verschillende werkgroepen plaats.

Samen Beter programma bij complexe zorg
Deze complexiteit maakt dat juíst voor deze patiëntgroep het Samen Beter programma van grote waarde kan zijn. Binnen het verbeterprogramma werken namelijk medisch en verpleegkundig specialisten van alle zeven Santeon ziekenhuizen. Ze delen kennis en bespreken verschillen. Dit met als doel continue verbetering van zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van een patiënt. En wat kwaliteit van leven is, kan per persoon verschillen, zeker bij oudere patiënten. Waar de ene patiënt graag nog geopereerd wil worden omdat hij of zij zich beperkt voelt, wil de andere patiënt dat juist niet omdat een ingreep mogelijk te belastend is.

Het Santeon verbeterprogramma maakt het mogelijk om verbeterinitiatieven van de verschillende ziekenhuizen en afdelingen bij elkaar te brengen en de ouderenzorg gezamenlijk écht te verbeteren. Hierbij wordt onder andere ingezet op het trainen van verpleegkundigen.

“Binnen het Samen Beter team CWZ kijken we continu welke verpleegkundige acties we kunnen verbeteren. Recent hebben we besloten dat in de verpleegkundige overdracht aangevinkt moet worden of een patiënt een delier heeft doorgemaakt. Hier hebben we vervolgens ‘aandachtsvelders’ op getraind en zij implementeren dit nu op hun afdeling. Het doel is om verbeteringen als deze bij succes Santeon breed door te voeren.” – Henria Vermeulen, verpleegkundig leider Samen Beter kwetsbare ouderen

Wie zijn kwetsbare ouderen?
Binnen het Samen Beter programma richten we ons op 70-plussers die opgenomen zijn in het ziekenhuis met minimaal twee van de volgende risicofactoren: delier (verwardheid), vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. Dit komt neer op ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Voor meer informatie over het Samen Beter programma voor kwetsbare ouderen neem contact op met Sabine Zwakenberg, projectleider Samen Beter.