Nieuws

18 april 2023

Zorgorganisaties starten unieke inkoopsamenwerking

Patiënten en zorgprofessionals moeten kunnen beschikken over voldoende, goede én betaalbare medische hulpmiddelen. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals de COVID-pandemie, Brexit, de oorlog in Oekraïne en grondstoffenproblemen zijn er op dit moment veel problemen met de levering van deze middelen.

Daarom hebben een aantal belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg, waaronder Santeon, het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN) opgericht. Een uniek initiatief vanuit de zorg zelf met als ambitie samen te werken op inkoopgerelateerde vraagstukken en als primaire thema beschikbaarheid van medische middelen. ZINN zorgt er onder andere voor dat informatie over slechte leveringen tijdig beschikbaar is en denkt mee over oplossingen, zoals de inzet van alternatieven. Hierdoor kunnen zorgprofessionals zo goed mogelijk zorg verlenen en worden inkoopafdelingen ontlast.

Door op grote schaal samen te werken, krijgen we als zorgorganisaties meer voor elkaar. Samen hebben we meer kennis en vermogen en is het makkelijker om te zorgen dat we beschikken over voldoende middelen in deze wereldwijde, uitdagende omstandigheden.

Initiatiefnemers van de inkoopsamenwerking zijn Santeon, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), de Universitaire Medische Centra, Intrakoop en mProve. Naast beschikbaarheid van medische hulpmiddelen zijn andere aandachtspunten: duurzaamheid, doelmatigheid en het delen van kennis. Een aantal projecten wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.