Nieuws

07 april 2023

Eén uniform COPD-zorgpad voor de zeven Santeon ziekenhuizen

Vanaf deze week hebben de 7 Santeon ziekenhuizen één uniform zorgpad voor de thuismonitoring van COPD-patiënten. In de komende tijd wordt dit zorgpad geleidelijk aan in gebruik genomen. 

Uniforme zorgpaden zijn nodig om straks vanuit één gezamenlijk (virtueel) Patiëntmonitoring en Coördinatie Centrum (PCC) zorg te geven aan patiënten van alle Santeon ziekenhuizen, op landelijke schaal. Daarmee kunnen zorgverleners de zorg goed afstemmen op de behoefte van hun patiënt: digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is. Op termijn kunnen ook regionale zorgaanbieders hiervan gebruik maken.

Het uniforme zorgpad voor COPD is dan ook een belangrijke stap, gerealiseerd dankzij de inzet en samenwerking vanuit alle Santeon ziekenhuizen. COPD is het derde uniforme Zorg bij jou-zorgpad, na COVID en Zwangerschapsdiabetes. Binnenkort starten we met het opstellen van drie nieuwe zorgpaden. 

De Santeon ziekenhuizen werken samen aan een digitale oplossing voor integrale zorg thuis en in het ziekenhuis: een platform waar onze patiënten straks vanuit heel Nederland terecht kunnen voor hybride zorg. We starten met thuismonitoring, later komen daar andere digitale diensten bij, zoals videobellen, afspraken maken en vragenlijsten invullen.

Dankzij digitale voorzieningen zoals thuismonitoring krijgen patiënten meer regie en inzicht in de eigen gezondheid. Zij hoeven voor controles niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis. De monitoring dichtbij de patiënt draagt bij aan een veilig gevoel, doordat veranderingen sneller worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen de opnames worden voorkomen of verkort.

Daarnaast biedt het automatiseren van een aantal routinetaken zorgprofessionals de kans om meer tijd te besteden aan de patiënt en zorgtaken.