Santeon professional

Werkplek

Samen leren en verbeteren

Talentontwikkeling en werkplezier vinden we belangrijk binnen de Santeon ziekenhuizen. Om continue verbetering in de zorg te realiseren, bieden we professionals een plezierige werkomgeving, uitdagende projecten en een breed trainingsaanbod, waarbij we het doen van onderzoek en kennisuitwisseling stimuleren. Voor de verpleegkundigen en specialisten binnen Santeon hebben we hiervoor speciale programma’s ontwikkeld.

Santeon verpleegkundige
Verpleegkundigen

Santeon Spirit

Voor verpleegkundigen is er het versterkingsprogramma Santeon Spirit, hiermee stimuleren we verpleegkundigen in hun professionele ontwikkeling en werken we aan de innovatie van verpleegkundige patiëntenzorg. Enkele initiatieven van het programma zijn het jaarlijkse verpleegkundig webinar, de leergang Bestuurlijk Samenspel voor leden van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de jaarlijkse Verpleegkundige Verbeterprijs. Middels de Verpleegkundige Staf Santeon wordt daarnaast gezorgd dat er genoeg aandacht is voor het belang van de patiënt en de inbreng van het verpleegkundig perspectief bij besluitvorming op bestuurlijk niveau.

Kennisuitwisseling

Santeon Kennisbank

Voor verpleegkundigen wordt evidence based werken en denken steeds belangrijker. Om dit te bevorderen, delen de zeven Santeon ziekenhuizen de onderzoeksdocumenten van hun verpleegkundigen in de Santeon Kennisbank. Deze documenten kunnen gebruikt worden ter oriëntatie, om inspiratie op te doen of als achtergrondinformatie en zijn vrij toegankelijk voor alle verpleegkundigen uit de Santeon ziekenhuizen.

Medisch specialisten

Santeon Specialist

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken 2.000 medisch specialisten. Ze werken met elkaar samen door uitwisseling van kennis en expertise, waarbij het gebruik van nieuwe werkwijzen wordt gestimuleerd. Het gemeenschappelijke doel is om samen de waardegedreven patiëntenzorg te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op: betere uitkomsten, een betere ervaring van de zorg door patiënten, lagere kosten en medische specialisten die vakkundig, vitaal en bevlogen zijn. Medisch specialisten van Santeon voelen zich thuis in het eigen ziekenhuis, maar ook in het Santeon netwerk.

Santeon arts