Nieuws

29 juni 2023

Jaarpublicatie calamiteitenonderzoek

Dit jaar publiceren we alweer onze derde gezamenlijke jaarpublicatie over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen. In de eerste edities benoemden we vooral de cijfers en gaven we voorbeelden van casussen die zich in de ziekenhuizen hebben afgespeeld. Dit jaar maken we de verschuiving naar het leren: wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kun je de calamiteiten bespreekbaar maken? En hoe kunnen andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Dit is zowel binnen elk ziekenhuis als in Santeon verband het belangrijkste doel van calamiteitenonderzoek: leren van elkaar om (herhaling van) calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.   Lees meer en bekijk het hele rapport.