Nieuws

29 november 2022

Rapport patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren

Voor succesvol gebruik van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over welke uitkomsten voor hen belangrijk zijn. Daarom hebben de Santeon ziekenhuizen onderzoek gedaan in hoeverre patiënten betrokken zijn geweest juist bij deze stap, de selectie van uitkomsten waarnaar wordt gekeken.

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw.

Lees ons rapport

Benieuwd naar de resultaten? Lees dan het rapport ‘Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: lessen voor de praktijk’. Op de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg op 8 december a.s. zal Jet Westerink aanwezig zijn om de resultaten verder toe te lichten.

Heb je al vragen over het rapport? Neem dan contact op met Jet Westerink via j.westerink@santeon.nl.