Nieuws

28 november 2022

Verbeteringen binnen het Samen Beter team Prostaatkanker

Prostaatkanker is één van de Samen Beter aandoeningen. Dit betekent dat we als zeven ziekenhuizen kijken hoe we de prostaatkankerzorg kunnen verbeteren. Graag staan we in de maand november, de maand van de prostaatkanker, stil bij een aantal verbeteringen die we Santeon breed hebben gerealiseerd met het verbeterteam.

Een mooie verbetering is bijvoorbeeld de doorvoer van een MRI in plaats van een echo ter voorbereiding op de biopsie, die plaatsvindt bij het stellen van de diagnose prostaatkanker. Door deze upfront MRI kan er beter en gerichter gebiopteerd worden, waardoor er aanzienlijk minder biopten worden afgenomen.

Ook wordt er gekeken naar de doorlooptijden binnen het zorgproces, zodat patiënten snel uitsluitsel krijgt of hij prostaatkanker heeft. Een verbetering hier is dat er wordt gewerkt aan vaste MRI-plekken voor prostaatkankerverdenkingen.

Publicatie Samen Beter Prostaatkanker
Meer informatie over de resultaten van het verbetertraject binnen de aandoening prostaatkanker lees je in de publicatie Samen Beter Prostaatkanker, die in 2021 verscheen.

Maand van de prostaatkanker
Het doel van de maand van de prostaatkanker is het vroeg opsporen van de ziekte. Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. Driekwart van de mannen weet niet wat de symptomen zijn, terwijl kans op genezing het grootst is als zij er vroeg bij zijn. Meer informatie over prostaatkanker vind je op de website van de Prostaatkankerstichting.