Nieuws

20 april 2022

Nierfalen dashboard voor samen beslissen

Om te zorgen dat nierpatiënten goed voorbereid het gesprek met hun arts aan kunnen gaan, hebben de Santeon ziekenhuizen het dashboard nierschade ontwikkeld. Via het dashboard kunnen de patiënt en zorgverlener in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en ingevulde vragenlijsten zijn. Ook kunnen patiënten alvast vragen voor hun zorgverlener opschrijven. Hierdoor kunnen patiënt en zorgverlener beter samen beslissen wat de beste behandeloptie is.

“Het dashboard geeft mij inzicht in het verloop van mijn aandoening. Voorheen schreef ik alles op een briefje dat ik dan meenam naar het spreekuur. Nu krijg ik een week van tevoren een mail en kan ik al mijn vragen kwijt.” aldus Remi, patiënt in het Maasstad Ziekenhuis.

Klik hier voor de video:

Ook behandelend artsen gebruiken het dashboard graag:
“Met dit dashboard kan ik het gesprek in de spreekkamer beter ondersteunen. Ik ben goed voorbereid omdat de patiënt van tevoren heeft aangegeven wat hij of zij wil bespreken. Zo kunnen we beter beslissen.” Iris Verberk, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis:

Het dashboard nierschade is gebaseerd op het eerder ontwikkelde dashboard voor reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis. Het dashboard is samen met nierpatiënten, de zeven Santeon ziekenhuizen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland ontwikkeld. Daarnaast zijn inhoud en verwijzingen afgestemd met Nieren.nl. 

Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon, onderdeel van het programma Uitkomstgerichtezorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, zijn meerdere keuze-ondersteunende middelen voor nierpatiënten en zorgverleners ontwikkeld. Wil je meer informatie over de aandoening nierschade binnen het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan de website van het Experiment Uitkomstindicatoren.