Nieuws

05 januari 2022

Santeon ziekenhuizen gebruiken keuzehulp voor nacontrole

De meeste vrouwen krijgen na hun behandeling voor borstkanker een vast schema voor nacontrole. Omdat iedere patiënt uniek is en andere wensen heeft, gebruiken de Santeon ziekenhuizen voor de inrichting van de nacontrole een keuzehulp. Door deze te gebruiken, kunnen patiënten hier samen met hun zorgverlener een weloverwogen keuze in maken. Onderdeel van de keuzehulp is een persoonlijke berekening, middels het INFLUENCE nomogram ontwikkeld door de Universiteit Twente en IKNL, om te laten zien wat het geschatte risico is op terugkeer van de kanker. Ook wordt gekeken naar de mate waarin een patiënt hier angst voor ervaart. #samenbeslissenborstkanker

“De persoonlijke situatie, het risico en de wensen van patiënten kunnen enorm verschillen. De ene vrouw heeft behoefte aan regelmatige geruststelling, terwijl een ander ervoor kiest om de frequentie van de nacontrole omlaag te brengen omdat de nacontrole onnodige belasting met zich meebrengt. De keuzehulp is een waardevolle toevoeging om meer duidelijkheid te krijgen in de wensen en verwachtingen.” – Luc Strobbe, borstkankerchirurg in het Catharina Ziekenhuis.

Alle keuze-ondersteunende middelen voor borstkanker, zoals dit keuze-ondersteunende middel voor de nacontrole, worden ontwikkeld vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren, onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Wil je meer informatie over het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan de website.


In deze video zie je borstkankerpatiënte Anja. Zij heeft een duidelijke keuze gemaakt over haar eigen nacontrole en heeft meeholpen bij de ontwikkeling van de keuzehulp.

Het uitreikvel bij de borstkanker nacontrole keuzehulp. Deze wordt besproken met de arts, waarna de patiënt er thuis rustig over na kan denken en daarna samen met de arts besluit hoe de nacontrole eruit komt te zien.