Nieuws

02 november 2021

Promotie Timo Soeterik: Optimising prostate cancer staging and active surveillance

Prostaatkanker is een veel voorkomende ziekte. Een belangrijke maat voor het beloop
van deze aandoening is het stadium waarin de patiënt zich bevindt. Accurate stadiëring
van prostaatkanker is daarom van cruciaal belang voor het bepalen van de best passende
behandelstrategie. In het proefschrift zijn de uitkomsten geëvalueerd van een
grote patiëntenpopulatie uit de dagelijkse klinische praktijk. Hierbij is gekeken
naar de uitkomsten van actief afwachtend beleid, gericht op tumorkenmerken ten
tijde van diagnose en de intensiteit van de vervolgcontrole, de impact en waarde van
magnetic resonance imaging (MRI) op stadiëring en de gevolgen van stadiëring zoals de
uitgebreidheid van de chirurgische behandeling. Tevens is onderzocht of het
toevoegen van MRI informatie aan bestaande en nieuwe predictiemodellen leidt tot
nauwkeurigere voorspellingen van relevante tumoruitkomsten.

De promotie vindt plaats op 4 november a.s. Het proefschrift is hier te vinden.