Nieuws

25 oktober 2021

Het Experiment Uitkomstindicatoren: voortgang en tussentijdse resultaten

Tijdens de vierde voortgangsbijeenkomst op vrijdag 8 oktober jl. kregen de begeleidingscommissie van ZonMw, het ministerie van VWS͕ en diverse samenwerkingspartners en geïnteresseerden een inkijk in de voortgang en resultaten van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Na een welkomstwoord van Pieter de Bey, directeur van Santeon, mocht Linda Daniëls van de Patiënten Federatie Nederland de spits afbijten met twee filmpjes over de concrete toepassing van uitkomstinformatie bij samen beslissen in de praktijk. Vervolgens ging programmamanager Nelly van Uden in op de voortgang van het Experiment Uitkomstindicatoren. Er wordt gewerkt aan een toolbox met bouwstenen voor uitkomstgerichte zorg. De bouwstenen bestaan uit interventies (keuze-ondersteunende interventies en scholingsinterventies), factsheets, procesbeschrijvingen en geleerde lessen. Alle ontwikkelde bouwstenen zijn door andere zorginstellingen en zorgverleners te gebruiken om samen beslissen verder vorm te geven in de eigen organisatie. Daarna werd een verdiepingsslag gemaakt op enkele deelprojecten.

Experiment Uitkomstindicatoren

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.