Nieuws

12 oktober 2021 reumaSamen BeterVBHC

Nieuwe kennis leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten

1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven van patiënten. De Santeon ziekenhuizen, het Maasstad Ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente en het St. Antonius Ziekenhuis werken via het Samen Beter programma aan het verbeteren van de zorg voor reumapatiënten. De kennis die de afgelopen drie jaar is opgedaan binnen het programma is vernieuwend. Data verzamelen, uitkomsten met elkaar bespreken én met lokale multidisciplinaire verbeterteams verbetering in gang zetten, wordt nog niet veel toegepast binnen de reumazorg. Om de ontwikkeling van de reumazorg in een stroomversnelling te brengen, delen de ziekenhuizen hun kennis in een publicatie en tijdens het webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’, op 23 november aanstaande.

Voorspelmodel voor het gepersonaliseerd afbouwen van reumamedicatie  
Binnen het Santeon Samen Beter programma, dat is gebaseerd op de Value-Based Health Care methode, staat het meten, analyseren en verbeteren van uitkomsten centraal. Hieruit blijkt dat er verschillend wordt omgegaan met het (digitaal) monitoren van de ziekte, maar ook met het op- en afbouwen van reumamedicatie bij chronische patiënten. Zij gebruiken vaak langdurig medicijnen die veel bijwerkingen kunnen geven en bovendien erg kostbaar zijn voor de maatschappij. Het afbouwen van medicatie is echter complex, en hangt af van veel factoren, die per patiënt kunnen variëren. Daarom werken de Santeon ziekenhuizen aan een voorspelmodel voor het gepersonaliseerd afbouwen van deze medicatie. Uniek aan het model is dat deze is gebaseerd op real-life uitkomsten van bijna 12% van de Nederlandse reumapatiënten. 

“Om de uitkomsten van reumazorg inzichtelijk te maken gebruiken we real-life data. Dit houdt in dat de conclusies uit onze analyses betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvariatie en daardoor direct in de praktijk toepasbaar zijn. Voor patiënten is dat waardevol omdat zij zich hierdoor kunnen vergelijken met andere reumapatiënten, bijvoorbeeld ten aanzien van het ziektebeloop.” Anna Jamnitski, medisch leider en reumatoloog in het St. Antonius Ziekenhuis 

 
PROMs-dashboards voor gepersonaliseerde reumazorg  
Door de chronische aard van de ziekte reuma is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten goed zicht hebben op het ziektebeloop. Om dit inzicht te vergroten, zetten de ziekenhuizen actief in op het uitvragen van onderwerpen die voor patiënten het belangrijkst zijn via vragenlijsten (PROMs, Patient Reported Outcome Measures). Ook sturen zij steeds meer op het optimaal benutten ervan in de spreek- en huiskamer. Zo werken de Santeon ziekenhuizen met PROMs-dashboards, waarin de uitkomsten van de vragenlijsten visueel zijn weergegeven. De dashboards geven de patiënt en zorgverlener in één oogopslag inzicht in de actuele situatie, opvallende uitkomsten en historische patronen. Hierdoor zijn de ziekenhuizen in staat om steeds meer gepersonaliseerde zorg te leveren.  

“Voor reumapatiënten is het belangrijk om controle te krijgen over hun ziekte. Via het online patiëntenportaal kunnen patiënten het beloop van hun ziekte volgen in relatie tot de uitkomsten van de vragenlijsten. Dat geeft hen heldere inzichten, wat ten goede komt aan het gesprek in de spreekkamer en het onder controle krijgen van de ziekte.” Marjan Ghiti, medisch leider en reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente  
 

Transparantie voor betere reumazorg  
Het doel van de samenwerking binnen Santeon is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door het transparant maken van de medische en patiënt relevante uitkomsten, wil Santeon ook het bredere zorgveld inspireren aan de slag te gaan met uitkomstinformatie. De resultaten van het Santeon verbeterprogramma zijn gebundeld in de publicatie Samen Beter Inflammatoire Artritis. Voor geïnteresseerde zorgprofessionals organiseert Santeon daarnaast op 23 november a.s. het webinar ‘Op weg naar gepersonaliseerde reumazorg’, waar zij haar inzichten uit het verbeterprogramma vanuit verschillende perspectieven belicht.  

“Ik hoop dat onze aanpak en resultaten andere ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireert om op een zelfde structurele en datagedreven manier met hun werkwijzen en uitkomsten aan de slag te gaan.” Angelique Weel – Koenders, medisch leider en reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis. 

De hele publicatie is hier te bekijken en meer informatie over het webinar vindt u hier