Nieuws

09 juli 2020

Onderzoek naar inzet geneesmiddelen bij COVID-19

Bij het begin van de corona pandemie was er nog heel veel onduidelijk over zowel de ziekte als mogelijke geneesmiddelen . Om behandelaren te ondersteunen heeft De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)  vanaf begin maart een landelijk adviesdocument onderhouden dat de verschillende opties voor medicatie samenvat. Dit document is telkens aangevuld bij het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Dankzij een startimpuls van ZonMw is er reeds een datastroom opgang gebracht om de farmacotherapie- en opnamegegevens van COVID-19 patiënten in de Santeon ziekenhuizen te verzamelen en in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Santeon Farmadatabase, waarin jarenlang vanuit zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland dagelijks alle in het ziekenhuis voorgeschreven geneesmiddelen samen komen.

Medio juni week heeft ZonMw subsidie toegekend aan een vervolgproject waarin de Universiteit Utrecht, SWAB en de Santeon ziekenhuizen gezamenlijk onderzoek gaan doen naar hoe de inhoud van het landelijke adviesdocument is door vertaald naar voorschrijfgedrag in een zestal topklinische ziekenhuizen tijdens de eerste 100 dagen van de pandemie. Het doel is om meer te weten te komen over de interactie tussen een dynamisch landelijk adviesdocument en lokaal beleid in buitengewone omstandigheden.