Nieuws

29 juli 2020

ZonMw-subsidie voor nieuw prostaatkanker onderzoek

Bij prostaatkanker is het mogelijk dat de kanker is uitgezaaid naar lymfklieren. Om te bekijken of dit het geval is worden normaal gesproken bij een grote groep patiënten klieren uit het bekken verwijderd. Op dit moment is dit de enige betrouwbare manier om te zien of de tumor is uitgezaaid. Deze methode is niet alleen kostbaar, maar geeft ook kans op problemen na de ingreep zoals een nabloeding of ontsteking van de wond. De indicatie voor deze operatie wordt nu nog gesteld op basis van kansberekening. In een nieuwe studie vanuit Santeon, de PSMA-select studie, gaan we de indicatie voor de operatie stellen op basis van een PSMA PET/CT scan: Alleen wanneer lymfklieren op de scan worden gezien, worden deze verwijderd. Deze scan is niet invasief en de klierdissectie en dus ook potentiele bijwerkingen kunnen op deze manier mogelijk bij veel patiënten worden vermeden. Santeon heeft voor de uitvoer van dit onderzoek financiering vanuit ZonMW ontvangen. Deze subsidie is in het kader van de ZonMW Call Zorgevaluatie en gepast gebruik.